Vertegenwoordiging van ngo's - ngo-federatie

Menu

Vertegenwoordiging van ngo's

Profile picture for user arnout.justaert@ngo-federatie.be
Contactpersoon: Arnout Justaert
Gepubliceerd op: 07 Sep 2018
Gewijzigd op: 18 Feb 2021
Beleid & belangenbehartiging

Het secretariaat van ngo-federatie vertegenwoordigt haar leden ook op diverse fora.

NGSOC

Het Niet-Gouvernementele Samenwerking Overlegcomité (NGSOC) is het bij KB gecreëerd overlegorgaan tussen de federaties en de federale overheidsdienst voor ontwikkelingssamenwerking, waarin zij zich buigen over de strategie en de uitvoering van de regelgeving voor de niet-gouvernementele samenwerking. Het is onze taak als federaties om te zorgen voor een zo goed mogelijk toepasbare regelgeving voor onze leden.

Arnout Justaert neemt namens ngo-federatie deel aan de vergaderingen van het NGSOC.

> Raadpleeg hier alle informatie over het NGSOC

VEF (Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving)

Een 15-tal organisaties die beroep doen op de publieke vrijgevigheid hebben, op 6 juni 1996, de vereniging zonder winstoogmerk (vzw) Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF) opgericht, en een Ethische Code aanvaard.

De Vereniging beschikt over een controleorgaan, ingeschreven in het Intern Reglement. Het gaat om het eerste allesomvattend en zelfregulerend systeem met betrekking tot de ethische aspecten van fondsenwerving in België.

Website by MINSKY