Auteur - ngo-federatie

Menu

Auteur

Posts door arnout.justaert@ngo-federatie.be

Beleidsnota en begroting03 Jul 2019

Beleidsondersteunend onderzoek

DGD bestelt beleidsondersteunend onderzoek om bepaalde strategische doelen te operationaliseren. Diegene die invloed kunnen h...
News
20 Feb 2019

Ngo-federatie behaalde een nieuwe C2E-erkenning

Ngo-federatie is Committed to Excellence!
News
07 Feb 2019

Voorlopig geen nieuwe wet voor het Belgisch Ontwikkelingsbeleid

Stopzetten bespreking wetsontwerp
Morele verantwoording22 Nov 2018

Algemeen info over Morele Verantwoording aan DGD

In het huidige KB vervangt de morele verantwoording (verantwoording via IATI en performantiescores en geleerde lessen per out...
Beleidsnota en begroting12 Oct 2018

Strategienota's

DGD stelt strategienota’s op rond bepaalde beleidsprioriteiten, thema’s, sectoren of benaderingen. Deze strategienota’s zijn ...
Beleidsnota en begroting
12 Oct 2018

Beleidsdocumenten federale overheid

Jaarlijks stelt de minister van ontwikkelingssamenwerking een beleidsnota op waarin de prioriteiten bepaald worden, uiteraard...
Regelgeving DGD 2017-202112 Oct 2018

Beleidsnota en begroting

Wet & KB04 Oct 2018

Wat doet het NGSOC?

Wet & KB04 Oct 2018

Regelgeving vijfjarenprogramma's

De regels voor medefinanciering van de vijfjarenprogramma’s worden op basis van de wet verder geconcretiseerd in twee Koninkl...
Wet & KB04 Oct 2018

Belgische ontwikkelingssamenwerking

De wet op de Belgische ontwikkelingssamenwerking is het basiskader voor alle actoren van de Belgische ontwikkelingssamenwerki...
Ons beleid07 Sep 2018

Federaties en koepels

Naast de opdrachten die de leden van de federaties en de koepels verwachten, worden bepaalde taken van de federaties en de ko...
Ons beleid07 Sep 2018

Beleidsdocumenten

Het beleid en de werking van ngo-federatie zijn vastgelegd in verschillende documenten. De werking van de federatie wordt ger...
Website by MINSKY