Auteur - ngo-federatie

Menu

Auteur

Posts door arnout.justaert@ngo-federatie.be

News
12 Jan 2020

Wil je jurist worden bij ngo-federatie? Reageer vóór 20 januari

Ngo-federatie vzw is op zoek naar jou als medewerker juridische aangelegenheden, werkgeversaspecten en integriteit voor de ng...
Over ngo-federatie
07 Jan 2020

Missie, visie en werking

Ngo-federatie is de Vlaamse federatie van ngo's voor Ontwikkelingssamenwerking. We vertegenwoordigen de sector bij de federal...
Beleidsnota en begroting 03 Jul 2019

Beleidsondersteunend onderzoek

DGD bestelt beleidsondersteunend onderzoek om bepaalde strategische doelen te operationaliseren. Diegene die invloed kunnen h...
News
20 Feb 2019

Ngo-federatie behaalde een nieuwe C2E-erkenning

Ngo-federatie is Committed to Excellence!
News
07 Feb 2019

Voorlopig geen nieuwe wet voor het Belgisch Ontwikkelingsbeleid

Stopzetten bespreking wetsontwerp
Morele verantwoording 22 Nov 2018

Algemene info over Morele Verantwoording aan DGD

In het huidige KB vervangt de morele verantwoording (verantwoording via IATI en performantiescores en geleerde lessen per out...
Beleidsnota en begroting 12 Oct 2018

Strategienota's

DGD stelt strategienota’s op rond bepaalde beleidsprioriteiten, thema’s, sectoren of benaderingen. Deze strategienota’s zijn ...
Beleidsnota en begroting
12 Oct 2018

Beleidsdocumenten federale overheid

Jaarlijks stelt de minister van ontwikkelingssamenwerking een beleidsnota op waarin de prioriteiten bepaald worden, uiteraard...
Regelgeving DGD 2017-2021 12 Oct 2018

Beleidsnota en begroting

Wet & KB 04 Oct 2018

Wat doet het NGSOC?

Wet & KB 04 Oct 2018

Regelgeving vijfjarenprogramma's

De regels voor medefinanciering van de vijfjarenprogramma’s worden op basis van de wet verder geconcretiseerd in twee Koninkl...
Wet & KB 04 Oct 2018

Belgische ontwikkelingssamenwerking

De wet op de Belgische ontwikkelingssamenwerking is het basiskader voor alle actoren van de Belgische ontwikkelingssamenwerki...
Website by MINSKY