Auteur - ngo-federatie

Menu

Auteur

Posts door lenni.mertens@ngo-federatie.be

GSK 21 Nov 2019

Leerbijeenkomst GSK: laatste stap naar eindrapport

De GSK-evaluatoren verwerkten de voorbije maanden heel wat input uit de sector, via desk study, focusgesprekken, individuele ...
GSK 15 Nov 2019

Van 33 naar 30 GSK: wat zijn de volgende stappen?

Het GSK-verbindingscomité, dat bestaat uit 6 bestuurders van de drie federaties, heeft als opdracht om een gedeeld advies voo...
News
26 Sep 2019

Oproep kwaliteitsfonds 2019

Het kwaliteitsfonds is er voor leden die extra steun zoeken voor hun verbetertraject. We lanceren een tweede oproep naar proj...
News
19 Dec 2018

Evaluatie gemeenschappelijke programma’s

Veel Belgische ngo’s werken samen, zowel in België als in de partnerlanden, om op een efficiënte manier hun gezamenlijke doel...
News
04 Dec 2018

Evaluatie institutionele dialogen 2018

De federaties evalueerden het verloop van de institutionele dialogen 2018. We observeerden heel wat dialogen en kregen feedba...
Platformen 21 Nov 2018

Platform Kwaliteit

Het platform Kwaliteit brengt onze leden samen en biedt ondersteuning op vlak van organisatiebeheer en kennisdeling. Alles in...
News
20 Nov 2018

Kwaliteitsfonds 2018: 5 projecten goedgekeurd

Het kwaliteitsfonds ondersteunt elk jaar projecten ter kwaliteitsverbetering van onze leden. Voor de oproep van 1 oktober 201...
Onze ondersteuning 29 Oct 2018

Teleconferentie

Ngo-federatie beschikt over de infrastructuur om vergaderingen of meetings via teleconferentie te organiseren. Het materiaal ...
Beleidsadviesgroepen 10 Oct 2018

Beleidsadviesgroep GSK

Kwaliteit 26 Sep 2018

Ngo's en kwaliteit

Kwaliteitsverbetering is een belangrijk thema in de ngo-sector. Belgische ngo’s werken op verschillende manieren aan een cont...
Gemeenschappelijke programma's 07 Sep 2018

Leer- en evaluatietool samenwerkingsverbanden

Regelgeving DGD 2017-2021 07 Sep 2018

Erkenning

Een ngo kan enkel en alleen financiering van de overheid ontvangen op voorwaarde dat ze een strenge kwaliteitsaudit doorstaan...
Website by MINSKY