Wat te verwachten van de vorming over de nieuwe vzw-wetgeving? - ngo-federatie

Menu

Wat te verwachten van de vorming over de nieuwe vzw-wetgeving?

ContactpersoonMaggy Jacobs
17 Apr 2019
News

Op 28 mei organiseren we een vorming over de impact van de nieuwe vzw-wetgeving op ngo’s voor ontwikkelingssamenwerking. Marleen Denef (Impactadvocaten) is vanaf het begin betrokken bij deze nieuwe wetgeving en kent de materie dus als geen ander. Tijdens de vorming zal zij ook stilstaan bij twee nieuwe registratieplichten (UBO en giften van en naar het buitenland), steeds toegespitst op ngo’s voor ontwikkelingssamenwerking:

1. Vzw-wetgeving

Begin 2018 organiseerden we een eerste vorming over de nieuwe vzw-wetgeving, toen nog in de stijgers, gegeven door Marleen Denef. Die nieuwe wetgeving is nu aangenomen en treedt vanaf 1 mei 2019 in werking.

Verder bouwend op de vorming die Marleen Denef vorig jaar reeds verzorgde bij ngo-federatie, zal er ingezoomd worden op de specifieke gevolgen voor ngo’s voor ontwikkelingssamenwerking. De nieuwe vzw-wet zal vanuit de wet betreffende de Belgische ontwikkelingssamenwerking en het KB betreffende de niet-gouvernementele samenwerking bekeken worden. Ook de nodige aanpassingen aan de statuten specifiek voor ngo’s voor ontwikkelingssamenwerking zullen aan bod komen.

Je kan hier al de PowerPoint-presentatie downloaden van de vorming die Marleen Denef eind maart 2019 gaf bij Sociare.

2. UBO-register

In september 2017 werd een wet (FOD Financiën) aangenomen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten. Deze wet voorziet in het invoeren van een register van uiteindelijke begunstigden in België (in het Engels ‘UBO’ genoemd, dat staat voor ‘Ultimate Beneficial Owner’). Dit is sinds 31 oktober 2018 van kracht en de deadline voor het invullen van het UBO-register ligt op 30 september 2019. De gebruikershandleiding opgesteld door de federale Overheidsdienst Financiën is hier te vinden.

In de vorming op 28 mei zal Marleen Denef ook ingaan op dit UBO-register en de impact daarvan op ngo’s voor ontwikkelingssamenwerking.

3. Register van giften van en naar het buitenland

In het Parlement werd in april 2019 een wetsvoorstel (FOD Justitie) besproken met betrekking tot de giften en de jaarrekeningen van verenigingen en stichtingen. Het wetsvoorstel voorziet, naast een veralgemeende neerleggingsplicht voor de jaarrekeningen van verenigingen en stichtingen bij de Nationale Bank van België, in de verplichting voor alle verenigingen en stichtingen om een register van de inkomende en uitgaande giften van en naar het buitenland bij te houden. 

Begin mei 2019 werd het duidelijk dat dit voorstel er (voorlopig) niet komt. Zie https://www.unisoc.be/articles/nl/public/het-giftenregister-komt-er-niet

Aanvankelijk was dus voorzien om dit op de lezing te behandelen. Maar dit luik komt dus te vervallen.

Wil je graag deelnemen? Schrijf je hieronder in.

Heb je een concrete vraag die je op de vorming graag aan bod wil laten komen? Laat ze hieronder achter bij de opmerkingen met een duidelijke vermelding over welk luik het gaat. Op 20 mei sturen we al de verzamelde vragen aan Marleen Denef.


 

 
Gender
Nodig in het kader van onze rapportage en ons genderbeleid.
 
Bij welke organisatie werk jij?
 
Wat is jouw functie binnen de organisatie?
 

 
Bij deze inschrijving ga je akkoord met onze spelregels bij evenementen van ngo-federatie. Contactinformatie en een routebeschijving vind je hier.

Statusbericht

Bij ngo-federatie worden jouw persoonlijke gegevens op een correcte en eerlijke manier behandeld. Net zoals we zelf willen dat onze gegevens behandeld worden.
Lees onze uitgebreide privacyverklaring op www.ngo-federatie.be/privacy. Daar staan o.a. jouw rechten opgesomd.
Heb je vragen of klachten hierover: webmaster@ngo-federatie.be | 02/536.19.31 | Vlasfabriekstraat 11, 1060 Brussel 
Website by MINSKY