Evaluatie van Ontwikkelingseducatie: respons van de CMO's - ngo-federatie

Menu

Evaluatie van Ontwikkelingseducatie: respons van de CMO's

ContactpersoonFemmy Thewissen
27 Feb 2019
News

De respons van de sector op de DBE evaluatie over ontwikkelingseducatie werd op 14 februari gevalideerd door de Raden van Bestuur van de federaties.

De DBE bestelde een “Evaluatie van de ontwikkelingseducatieacties gefinancierd of gecofinancieerd door de Belgische ontwikkelingssamenwerking in de periode 2014-2017”.

Die studie werd uitgevoerd door het consortium HIVA, DRIS en Camino consult. De evaluatie werd gepubliceerd eind 2018 en gerestitueerd aan de sector op 27 november 2018. Het rapport bestaat uit twee delen:

  • Deel 1: Audiovisuele producties, korte acties, en evenementen (Fase 1)
  • Deel 2: Projecten en meerjarenprogramma’s (Fase 2)

Er werd ons gevraagd om op deze aanbevelingen (deel 2) te reageren tegen eind februari 2019. Ngo-federatie en ACODEV stelden een reactie op in consultatie met de leden. Deze reactie werd op de Raden van Bestuur van beide federaties op 14 februari 2019 gevalideerd. Deze gevalideerde reactie werd ook overgemaakt aan DBE voor publicatie op hun website.

De resultaten van de evaluatie zijn erg positief. Ze schetst een aantal ‘nieuwe’ elementen en tendenzen over het werk van ngo’s actief op het vlak van OE. Verschillende elementen zijn interessant voor de strategische reflectie zowel op individueel als collectief niveau.

Voor de opvolging van de aanbevelingen in de evaluatie hebben we op sector niveau volgende engagementen genomen:

  1. Vorming/atelier over de link tussen Theory of Change en monitoring en evaluatie (2019)
  2. Leertraject impactevaluaties: Methodologische inzichten op basis van de twee impactevaluaties over Noord interventies (beleidswerk en ‘youth engagement’) kunnen de basis vormen voor leersessies rond methoden voor complexe veranderingsprocessen, evt. in lijn met het atelier over ToC. (2021)
  3. Leertraject en uitwisseling van ervaringen/peer sessies met leden over het ondersteunen van intermediaire actoren (2019-2021)
  4. Leertraject binnen GSK Noord « het Zuiden in het Noorden » (in relatie met de diaspora in het Noordwerk en de rol van Zuid actoren in het Noordwerk) (GSK Noord)
Respons vanuit de sector op de DBE evaluatie van de Noordwerking
Evaluaties
27 Feb 2019 nl, fr TAGS: Evaluatie Noordwerking Ontwikkelingseducatie
Website by MINSKY