Afdrukken

Lid worden

 

Hoe kan een Vlaamse ngo lid worden van de Federatie?

  • De vereniging neemt contact op met ngo-federatie.
  • Een secretariaatsmedewerker van ngo-federatie bezoekt de organisatie. 
  • Ngo-federatie stelt een voorstellingsfiche van de vereniging op. 
  • De vereniging richt een schriftelijke aanvraag tot lidmaatschap aan de voorzitter van Ngo-federatie. Daarin verklaart zij zich akkoord met de doelstellingen van ngo-federatie en toont ze haar verankering in de Vlaamse bevolking aan. 
  • Het bestuur van ngo-federatie beoordeelt de voorstellingsfiche en de officiële aanvraag. 
  • Het bestuur formuleert een advies aan de algemene vergadering. Die beslist vervolgens over het lidmaatschap.

Geassocieerde leden hoeven zich niet akkoord te verklaren met de doelstellingen van ngo-federatie. In dat geval beslist het bestuur zelf over de toelating van de vereniging als geassocieerd lid.

Lidgeld

Gewone leden betalen forfaitair 250 euro per jaar. Als ze lid zijn van een samenwerkingsverband is dat 200 euro per jaar. Daarbovenop komt een variabele ledenbijdrage. Die wordt procentueel berekend op basis van de ontvangen subsidies van het jaar voordien. Het totale lidgeld bedraagt maximaal 1.500 euro, op basis van 1998.  Geïndexeerd maakt dit maximaal 2.136 euro.

Gewone leden dragen met zijn allen bij tot het lidmaatschap van de Europese koepel Concord. Ze betalen via ngo-federatie hun lidgeld voor de werkgeversfederatie Sociare aan een verminderd tarief.

De geassocieerde leden betalen 150 euro lidgeld per jaar.

Leden

111111   cncd acodev  FIABEL logo NL  concord