Leden

Overzichtsfoto alle leden juni 2018

Momenteel zijn er 74 ngo's officieel erkend door DGD (Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking) in België. De Vlaamse ngo-federatie telt 55 leden (39 gewone leden en 16 geassocieerde leden). De overige ngo's zijn lid van het Franstalige Acodev.
Daarnaast zijn er in België 9 institutionele actoren van ontwikkelingssamenwerking erkend. Deze worden vertegenwoordigd door fiabel.

>  DGD publiceert jaarlijks een lijst van erkende actoren voor niet-gouvernementele samenwerking. Deze lijst omvat de 74 erkende ngo's, 9 erkende institutionele actoren en 3 federaties.

 

De gewone leden van rechtswege zijn de Vlaamse en tweetalige verenigingen die erkend zijn als ngo door de Belgische overheid. De ngo's moeten een wezenlijk deel van hun activiteiten in Vlaanderen organiseren, of gedragen worden door de Vlaamse bevolking. Franstalige organisaties kunnen lid worden van Acodev. De overgrote meerderheid van onze leden is lid van rechtswege.

De gewone leden, toegelaten door de algemene vergadering zijn de Vlaamse of tweetalige verenigingen die aan ontwikkelingssamenwerking doen. Deze verenigingen moeten een vzw, een stichting van openbaar nut, een vennootschap met sociaal oogmerk, of een internationale vereniging zonder winstoogmerk zijn. Ofwel is hun aanvraag tot erkenning als ngo bij de overheid lopend. Ofwel helpen ze door hun diensten of activiteiten om de doelstellingen van ngo-federatie te realiseren. Dezelfde organisaties kunnen ook geassocieerd lid worden.

De gewone leden en de geassocieerde leden krijgen verschillende soorten diensten aangeboden:

 • Gewone leden:
  • zijn volwaardig lid van de federatie.
  • hebben stemrecht op de Algemene Vergadering.
  • zijn verkiesbaar voor de Raad van Bestuur.
  • kunnen deelnemen aan de Projectgroepen.
  • de federatie verdedigt hun belangen bij de overheid.
  • hebben recht op alle diensten van de overheid.
  • bepalen het beleid van de federatie.
 • Geassocieerde leden:
  • kunnen participeren aan studiedagen en vormingen van ngo-federatie.
  • krijgen wekelijks de nieuwsbrief.
  • hebben geen stemrecht op de Algemene Vergadering.
  • kunnen niet deelnemen aan Projectgroepen.
111111   cncd acodev  FIABEL logo NL  concord