GDPR: Onze ondersteuning voor de nieuwe privacywetgeving

logboek GDPR Scwitch ngofed

 

Nieuws

22 mei 2018

Contactpersoon: Wietse Frickel

Op 7 juni 2018 presenteren KLIMOS en Louvain Cooperation twee interessante instrumenten voor de integratie van milieu in ontwikkelingsinterventies.

 • De integratie van milieu in ontwikkelingsprogramma’s vereist actuele wetenschappelijke gegevens, evenals hulpmiddelen om deze gegevens te vertalen in coherente ontwikkelingsinterventies. KLIMOS ontwikkelde hiervoor een toolkit.
 • De ngo Louvain Cooperation ontwikkelde eveneens een tool voor de integratie van milieu. Het instrument is onlangs geactualiseerd en beschikbaar in het Engels, Frans en Spaans.

 

Na een korte presentatie zullen workshopdeelnemers de gelegenheid hebben om aan de slag te gaan met beide instrumenten.

Praktisch: donderdag 7 juni 2018 - 14.00u. tot 16.00u. - DGD, Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel

> Schrijf je hier in.

22 mei 2018

Contactpersoon: Wietse Frickel

De federaties lanceerden eind april een eerste oproep ter ondersteuning van individuele en collectieve projecten voor kwaliteitsverbetering. Voor deze oproep was er een budget beschikbaar van 55.000 EUR.

 

Het selectiecomité keurde 10 projecten goed, voor een totale waarde van 37.854 EUR. Een overzicht van de goedgekeurde voorstellen:

 • Twee projecten zoeken ondersteuning voor de ontwikkeling of evaluatie van hun procesbeheer;
 • Ondersteuning bij de uitbouw van een aangepaste structuur en processen binnen SharePoint;
 • Begeleiding voor de ontwikkeling van een gemeenschappelijk partnerschapsbeleid;
 • Ondersteuning voor de ontwikkeling van een strategie voor onderwijs;
 • Strategische ondersteuning bij monitoring en evaluatie (M&E);
 • Het uitwerken van een beleid omtrent risicobeheer;
 • Ondersteuning voor het coachen van zelfsturende teams;
 • Training in participatieve aanpak en collectieve intelligentie;
 • Verbetering van de verzameling en analyse van gegevens via enquêtes.

Voor de tweede oproep in september is er nog een budget beschikbaar van 37.146 EUR. De deadline voor indiening is 1 oktober, je vindt de oproep hier (NL/FR) terug.

Voor meer informatie contacteer Wietse.frickel@ngo-federatie.be

 

27 april 2018

Contactpersoon: Wietse Frickel

5 projecten kregen onlangs het goede nieuws. 5 GSK’s krijgen tot 10.000 euro uit het leerfonds om collectief leren te stimuleren.

Als federaties geloven we sterk in dit idee van collectief leren. Het delen van informatie en kennis leidt immers tot verhoogde kansen op succes. 

08 mei 2018

Contactpersoon: Femmy Thewissen

Op 2 mei publiceerde de Europese Commissie haar communicatie over het ‘Multiannual Financial Framework’ (2021-2017).

CONCORD, de Europese federatie van ontwikkelingsngo’s, is enerzijds tevreden over het budget dat de Commissie voorstelt voor extern beleid. Anderzijds is Concord bezorgd over het voorstel dat alle instrumenten voor ontwikkelingssamenwerking samengevoegd zouden worden in één instrument.

09 mei 2018

GENE (Global Education Network Europe) lanceert de Global Education Innovation Award.

Doel is om vernieuwende initiatieven op gebied van wereldburgerschapseducatie in Europa in de picture te zetten en te ondersteunen. In 2018 krijgen 5 innovatieve initiatieven 10.000 euro.

Deadline voor indiening is 8 juni 2018.

> Meer info en indieningsvoorwaarden.

25 april 2018

In mei zijn er heel wat officiële feestdagen en brugdagen. Het secretariaat zal gesloten zijn op:

 • 10 mei
 • 11 mei
 • 21 mei

We beantwoorden al jullie vragen zo snel mogelijk.

25 april 2018

Contactpersoon: Arnout Justaert

Op 6 maart voerden de vertegenwoordigers van de OESO-DAC de mid-term review van België uit. In deze review werden o.a. de federaties en de koepels bevraagd over de relaties met de niet-gouvernementele samenwerking.

 + De tussentijdse evaluatie is relatief positief omdat er, alvast op papier, veel hervormingen doorgevoerd zijn. Zowel in de regelgeving voor de ngo's als in de gouvernementele samenwerking.

 - Dé belangrijkste kritiek is uiteraard het krimpende budget voor ontwikkelingssamenwerking. In de evaluatie wordt ook specifiek melding gemaakt van de jaarlijkse onderbenutting bij ngo's. Dit ondermijnt de facto de lange termijnfinanciering en duurzame partnerrelaties van ngo's.

> Download de Belgium Mid-term Review

11 april 2018

Maandag 9 april werden de OESO-ontwikkelingscijfers gepubliceerd. Wereldwijd is er een lichte daling van de hulp met 0,6%. De officiële ontwikkelingshulp van België daalt van 0,49% naar 0,45%. Dat is een daling van 8,2%.

De lichte daling van de officiële ontwikkelingshulp is volgens de OESO te wijten aan het verminderen van de uitgaven voor de opvang van vluchtelingen in de donorlanden. Tegelijk is er wel een stijging van de hulp naar landen die die hulp het meest nodig hebben. De dalende trend in België is in het bijzonder verontrustend aangezien de OESO verwacht dat België in 2019 op 0.38% eindigt. 

30 maart 2018

Onze Franstalige zusterfederatie ACODEV zoekt een nieuwe directeur.

De huidige directeur Luc Langouche gaat op pensioen en zoekt vervanging vanaf augustus.

Solliciteren kan tot 2 mei 2018.

De volledige vacature lees je op de website van ACODEV.

28 maart 2018

Contactpersoon: Wietse Frickel

De federaties organiseren op 3 mei een GSK-seminarie voor alle GSK-referenten, DGD-medewerkers en iedereen die geïnteresseerd is in het GSK-proces.

Op de agenda staan workshops ‘collectief leren’ en ‘De brug maken met Waardig Werk’. Daarnaast zoeken we samen hoe we zinvolle synergiën en complementariteit tot stand brengen. Uiteraard in een open en vertrouwelijke sfeer.
Ook minister De Croo zal deelnemen als blijk van zijn steun aan het initiatief. Net zoals een kleine delegatie van ENABEL.

Het seminarie vindt plaats in twee talen (NL/FR), met als principe dat alle deelnemers en sprekers hun eigen taal spreken. De federaties voorzien de mogelijkheid tot vertaling om de uitwisseling en het delen van ervaringen zo soepel mogelijk te laten verlopen. De workshops in de namiddag worden per taalgroep georganiseerd.

Inloggen

discussienota

Discussienota (12 blz.) (NL - FR)

Visietekst (3 blz.) (NL - FR)

CBD logo NL RGB

Met de steun van de
Belgische ontwikkelingssamenwerking

111111   cncd acodev  FIABEL logo NL  concord