Afdrukken

Visie & Missie

Missie van ngo-federatie

 • belangen behartigen van haar leden: door aangepaste beleidskaders en regelgeving bij overheden te bedingen;
 • kwaliteit van de sector bevorderen: binnen een erkend kwaliteitskader een professionele ngo-sector uitbouwen die de uitdagingen en veranderingen van internationale samenwerking aankan;
 • dienstverlening aan haar leden: waarborgen en verzakelijken via advies verstrekken van informatie, vertegenwoordiging, transparantie, ...

 

Visie van ngo-federatie

In de uitvoering van deze missie hanteert ngo-federatie de volgende visie.

 • Ngo-federatie verenigt alle Vlaamse en nationale ngo's voor ontwikkelingssamenwerking;
 • de ngo's halen hun legitimiteit uit de sterke band met het middenveld in Noord en Zuid;
 • de federatie is ervan overtuigd dat haar leden bekwaam zijn om zich aan de nieuwe noden en wendingen binnen de Noord-Zuidproblematiek aan te passen. Ze wil de kracht van haar leden naar buiten uit zichtbaar maken;
 • de federatie wil via een erkend stelsel zelfregulerend werken aan de kwaliteit van de sector;
 • de federatie gelooft in en versterkt:
  • de autonomie van haar leden tegenover de medefinancierende overheden, terwijl ze met deze overheden een opbouwende dialoog aangaan;
  • de eigenheid van elk lid: het pluralistisch karakter van de federatie is een grote meerwaarde.

 

Bij de uitwerking van haar visie zal de federatie de volgende waarden hanteren:

 • interne democratie
 • pluralisme
 • culturele diversiteit
 • verdraagzaamheid
 • respect
 • gelijke kansen
 • solidariteit
111111   cncd acodev  FIABEL logo NL  concord