Afdrukken

Beleidsorganen en jaarverslagen

 

Beleidsorganen

Jaarverslagen


 

De algemene vergadering, waarvan alle gewone leden deel uitmaken, legt de algemene beleidslijnen vast. Ze keurt de algemene beleidsdocumenten en het huishoudelijk reglement goed en duidt de leden van de raad van bestuur aan. De bevoegdheden van de raad van bestuur zijn vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement.

 

De leden zijn ook betrokken bij de werkzaamheden van de federatie onder andere door hun deelname aan platformen en beleidsadviesgroepen.

Platformen worden georganiseerd rond thema’s betreffende capaciteitsversterking van de leden op het vlak van organisatiebeheer en stielkennis. In de platformen beantwoorden we al jouw technische vragen en kan je informatie en good practices uitwisselen. De bedoeling is vooral om uit te wisselen, onderlinge afstemming te bereiken, openheid te stimuleren, te netwerken e.d.
De federatie animeert o.a. platformen rond:

  • financiën
  • monitoring en evaluatie
  • vormingsbeleid
  • humanitaire hulp
  • mondiale vorming

 

Beleidsadviesgroepen worden opgericht rond thema’s die van strategische aard zijn en een directe impact hebben op de werking van de ngo-sector. Zaken die door de federatie meegenomen moeten worden in haar missie als belangenverdediger. De beleidsadviesgroepen worden opgericht door de raad van bestuur en hebben een tijdelijk karakter. De raad van bestuur geeft deze groepen een duidelijk mandaat, en wordt betrokken bij het opstellen van de (vergader)agenda. Bij het aanstellen van de coördinerende ngo('s) wordt er uiteraard rekening gehouden met de diversiteit van de ngo-sector.

Het bestuur heeft beleidsadviesgroepen opgericht rond:

  • coöperanten
  • gemeenschappelijke strategische kaders
  • transparantie

 

De statuten is belangrijkste document dat de werking van de federatie vastlegt. De inhoudelijke beleidslijnen vastgelegd in een technisch en financieel dossier voor een periode van vijf jaar. De federaties worden voor de realisatie hiervan in hoofdzaak gefinancierd door de federale overheid.

 

icon Statuten na AV 21 mei 2015

icon Samenstelling raad van bestuur vanaf 1/1/2017

 

icon Jaarverslag 2016

icon Jaarverslag 2015

icon Jaarverslag 2014

icon Jaarverslag 2013

icon Jaarverslag 2012

icon Jaarverslag 2011

icon Jaarverslag 2010

 

111111   cncd acodev  FIABEL logo NL  concord