Afdrukken

Ngo-federatie

De Vlaamse federatie van ngo's voor ontwikkelingssamenwerking.

 

Wij ondersteunen ngo's om kwaliteitsnormen te halen bij het uitvoeren van hun opdracht.
Wij onderhandelen regelgeving inzake erkenning en medefinanciering van ngo's (voor Noord- en Zuidwerking) en over de toepassing ervan.

Alle erkende ngo’s zijn lid van onze federatie. Ngo's die nog niet erkend zijn, of verenigingen die kunnen bijdragen tot het realiseren van de doelstellingen van de federatie, kunnen geassocieerd lid worden.

Ngo-federatie werkt nauw samen met 11.11.11, de koepel van de Noord-Zuidbeweging.
11.11.11 bundelt als koepel ngo's, actiegroepen, vrijwilligerscomités, vakbonden, jeugdverenigingen, ... rond een politiek handvest.

Het ngo-ledenbestand van 11.11.11 en ngo-federatie overlappen elkaar voor een groot deel. Niet alle ngo's zijn lid van 11.11.11, onder meer omdat zij politiek neutraal wensen te blijven.

> Leden van ngo-federatie
> Visie en missie
> Beleidsorganen en jaarverslagen
> Medewerkers van het secretariaat

> Wat is 11.11.11?

 

 

111111   cncd acodev  FIABEL logo NL  concord