Toekomstatelier: Positionering in globale agenda en sfeer - ngo-federatie

Menu

Toekomstatelier: Positionering in globale agenda en sfeer

Intern Evenement Enkel toegankelijk voor leden

Muntpunt – Zaal Mallemunt (3de verdieping) - Munt 6, 1000 Brussel

Van 9.30u. tot 17.00u.

Georganiseerd door Femmy Thewissen

In het kader van ons toekomsttraject organiseren we 4 ateliers van 13 tot 16 mei. 

Dit atelier stelt de vraag naar de meerwaarde en plaats van Belgische ngo’s binnen de globale agenda en sfeer. 

Ons werk moet begrepen worden tegen de achtergrond van verschuivende thematische prioriteiten en geografische shifts in internationale samenwerking.  Zoals geschetst in de trenddocumenten, winnen nieuwe thema's zoals verstedelijking, migratie, ... aan belang. Deze verschuivingen hebben geleid tot de nieuwe globale SDG agenda. De rol die ontwikkelingssamenwerking opneemt binnen deze globale agenda wordt alsmaar kleiner: nieuwe actoren, nieuwe beleidsdomeinen, nieuwe financieringsmodellen stellen de ‘klassieke’ manier van ontwikkelingssamenwerking in vraag. Hoe staan ngo’s tegenover dit ‘beyond aid’ debat: is de klassieke ontwikkelingssamenwerking werkelijk op sterven na dood, proberen ngo's de omslag te maken, welke rol kunnen en moeten ngo's opnemen in de nieuwe globale agenda? De sessie in de voormiddag focust op een aantal nieuwe modellen van internationale samenwerking die een mogelijks antwoord bieden op deze vragen. 

In de namiddag focussen we specifiek op de relatie met de zogenaamde 'lokale partners'. INGOs (internationale non-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties) leggen vandaag de dag rekenschap af aan een veelheid van actoren (vb. donoren, overheden, andere INGOs, waakhond-organisaties). Ondanks het feit dat INGOs zich presenteren als organisaties die sterk verbonden zijn met het lokale niveau, zijn de verantwoordingsmechanismen tussen de INGO en de lokale organisaties en de gemeenschappen voor wie ze werken, niet sterk uitgebouwd. De sterke retoriek en de stevige pleidooien voor meer verantwoording (accountability) van de INGOs naar lokale organisaties en gemeenschappen ten spijt, blijft het voor INGOs zeer onduidelijk waaruit deze verantwoording zou bestaan of hoe INGOs verantwoording zouden kunnen afleggen aan deze actoren. In deze sessie willen we meer inzicht bieden in dit vraagstuk van ‘neerwaarts verantwoording afleggen’ door INGOs.

Programma

 • 9.30u. – Sessie 1: New models of international cooperation: beyond development cooperation
  Deze sessie wordt ingeleid en begeleid door Thomas Vervisch. Tijdens deze sessie komen een aantal cases van leden aan bod. Achteraf bespreken we die cases in een uitwisselingssessie. 

  • Taal: Nederlands
 • 13.00u. – Lunch
 • 14.00u. – Sessie 2: Relaties met lokale partners
  Tijdens deze sessie presenteert Mieke Berghmans een conceptueel kader over type partner relaties. Daarna gaan we aan de hand van voorbeelden van de leden op zoek naar verschillende vormen van evenwichtige partnerschappen in de praktijk en bespreken we de uitdagingen die we daarbij ondervinden.

  • Taal: Nederlands en Frans

Schrijf je hieronder in

Toekomstatelier: Positionering in globale agenda en sfeer

Atelier Positionering in globale agenda en sfeer 14 mei | Atelier Positionnement dans l'agenda et l'atmosphère mondiale 14 mai

 


 

 
Gender | Genre
Nodig in het kader van onze rapportage en ons genderbeleid.
Nécessaire pour notre rapportage et notre politique de genre.
 
Bij welke organisatie werk jij?
Pour quelle organisation travaillez-vous?
 
Wat is jouw functie binnen de organisatie?
Quel est votre travail dans l'organisation?
 
Bij welke sessie ben je aanwezig? A quelle session participez-vous ?
Duid aan of je zowel in de voor- als de namiddag aanwezig bent.
 
Eet je 's middags graag mee? Vous mangez avec nous?
Indien je mee luncht, duid hieronder aan welke voorkeur je hebt.
Si vous déjeunez avec nous, indiquez votre préférence ci-dessous.
 
Welke lunch mogen we voor jou voorzien? Quel déjeuner pouvons-nous vous servir ?

 

 
Bij deze inschrijving ga je akkoord met onze spelregels bij evenementen van ngo-federatie. Contactinformatie en een routebeschijving vind je hier.

En vous inscrivant, vous acceptez nos règles du jeu lors des événement de la ngo-federatie. Pour notre contact et adresse, cliquez ici.

Statusbericht

Bij ngo-federatie worden jouw persoonlijke gegevens op een correcte en eerlijke manier behandeld. Net zoals we zelf willen dat onze gegevens behandeld worden.
Lees onze uitgebreide privacyverklaring op www.ngo-federatie.be/privacy. Daar staan o.a. jouw rechten opgesomd.
Heb je vragen of klachten hierover: webmaster@ngo-federatie.be | 02/536.19.31 | Vlasfabriekstraat 11, 1060 Brussel 

Meer events

Toon
Website by MINSKY