Seminarie Ketenzorg - ngo-federatie

Menu

Seminarie Ketenzorg

Extern Evenement Publiek toegankelijk

Kartuizercenter: Kartuizersstraat 70, 1000 Brussel

Van 13.30u. tot 16.30u.

Georganiseerd door Wereldsolidariteit

Op weg naar sociaal duurzame toeleveringsketens?
Van geïsoleerde initiatieven naar een geïntegreerde HRDD-aanpak

In een geglobaliseerde wereld worden Belgische bedrijven vaak geconfronteerd met risico’s op mensenrechtenschendingen doorheen hun productie- en/of toeleveringsketens. Voor bedrijven bestaat de uitdaging erin om vanuit hun specifieke positie deze risico’s proactief te identificeren, te beheren, en te voorkomen. Internationaal wordt dit proces omschreven als Human Rights Due Diligence of HRDD (wat vrij vertaald kan worden als ‘ketenzorg’).

Op deze studiedag geven experten een stand van zaken van het debat en de praktijk omtrent ketenzorg. Een nieuwe studie van HIVA – KU Leuven onderzocht hoe Belgische bedrijven op dit moment aan de slag gaan met sociale risico’s in hun toeleveringsketens. Een internationale expert focust vervolgens op de meerwaarde van een meer geïntegreerde HRDDbenadering. Daarnaast delen Belgische bedrijfsexperten hun eigen ervaringen met ketenzorg op bedrijfs- en sectorniveau. Deze bedrijfsvertegenwoordigers treden in gesprek met experten uit de academische wereld en het middenveld.

Inschrijven voor 7 maart: helene.daniels@wsm.be Graag ook aangeven of u bij onthaal een broodje wenst.

Meer events

Toon
Website by MINSKY