Afdrukken

Nieuw geassocieerd lid: Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Contactpersoon: Arnout Justaert

Het KBIN voert het programma ‘Capacities for Biodiversity and Sustainable Development’ (CEBioS) uit, gefinancierd door de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Dit programma versterkt capaciteiten van de partners van de Belgische ontwikkelingssamenwerking in de domeinen van behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit. Met als doel de bestrijding van armoede.

Daarom zijn we blij dat het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) geassocieerd lid is geworden van ngo-federatie. 

De raad van bestuur heeft het geassocieerd lidmaatschap op 27 september aanvaard omwille van de inhoudelijke meerwaarde van het KBIN. Ze willen via hun CEBioS-programma actief deelnemen aan vormingen en uitwisselingen om hun kennis en expertise i.v.m. duurzame ontwikkeling en milieu te delen.

> Meer info over het programma CEBioS.

cebios

111111   cncd acodev  FIABEL logo NL  concord