Afdrukken

Jaarverslag 2017 ngo-federatie

Contactpersoon: Arnout Justaert

Hoe zag 2017 eruit voor ngo-federatie?

Vooral veel overleg met DGD (Federale overheid) over de toepassing van de regelgeving en uiteraard de begeleiding en ondersteuning van de leden hierin: IATI, performantiescores, nieuwe financiële verantwoordingsinstrumenten, enz. Ook ondersteuning rond andere dan DGD-regelgeving stond op de radar van het secretariaat, zoals: coöperanten, overheidsopdrachten, GDPR, verenigingswerk, vzw-wetgeving, ...

 

Uiteraard is er in overleg met de leden ook heel wat werk verricht rond transparantie, kwaliteitsverbetering en capaciteitsversterking.

> Download hier het jaarverslag 2017 ngo-federatie vzw

 

Dit jaarverslag is voorgesteld en goedgekeurd op de algemene vergadering van ngo-federatie op 14 juni 2018.

111111   cncd acodev  FIABEL logo NL  concord