Afdrukken

Belgium Mid-term Review OECD-DAC

Contactpersoon: Arnout Justaert

Op 6 maart voerden de vertegenwoordigers van de OESO-DAC de mid-term review van België uit. In deze review werden o.a. de federaties en de koepels bevraagd over de relaties met de niet-gouvernementele samenwerking.

 + De tussentijdse evaluatie is relatief positief omdat er, alvast op papier, veel hervormingen doorgevoerd zijn. Zowel in de regelgeving voor de ngo's als in de gouvernementele samenwerking.

 - Dé belangrijkste kritiek is uiteraard het krimpende budget voor ontwikkelingssamenwerking. In de evaluatie wordt ook specifiek melding gemaakt van de jaarlijkse onderbenutting bij ngo's. Dit ondermijnt de facto de lange termijnfinanciering en duurzame partnerrelaties van ngo's.

> Download de Belgium Mid-term Review

111111   cncd acodev  FIABEL logo NL  concord