Afdrukken

Call for proposals: solidair wereldburgerschap 2018 in Brussel

logo internationaal Brussel

2de Brusselse projectoproep “solidair wereldburgerschap bij jongeren” staat open.

Regio: Brussels Gewest
Bedrag: Minimum 5.000 en maximum 25.000 euro.
Uiterste indieningsdatum: 16 maart 2018

Het Brussels gewest lanceert een projectoproep die inzet op wereldburgerschap en solidariteit. De projecten moeten kaderen in de SDG's en zijn gericht op jongeren. Indien mogelijk geven de projecten extra aandacht aan de vaak kwetsbare situatie van kinderen en vooral meisjes in ontwikkelingslanden.
Deze oproep is gericht aan het verenigingsleven, dus ngo's kunnen ook deelnemen.

De projectoproep zet in op twee doelstellingen:

  • de noord-zuid uitdagingen inzichtelijk maken voor jonge Brusselaars
  • de door Brusselse organisaties geleverde inspanningen in ontwikkelingslanden in de verf zetten om de Brusselse solidariteit met het zuiden te beklemtonen.

De ingediende projecten moeten zich voornamelijk richten op een jong Brussels doelpubliek (12-25 jaar oud). Geïnteresseerde verenigingen (stichtingen, culturele centra, scholen, jeugdbewegingen, etc.) hebben tot 16 maart de tijd om een dossier in te dienen. Voor de geselecteerde projecten is in totaal 200.000 euro beschikbaar. 

> Meer informatie en de volledige projectoproep

> Appel à projets citoyenneté mondiale et solidaire 2018

111111   cncd acodev  FIABEL logo NL  concord