Afdrukken

Koning Boudewijnprijs voor Ontwikkeling in Afrika 2018-2019: Wie stel jij voor?

De tweejaarlijkse Koning Boudewijnprijs voor Ontwikkeling in Afrika beloont personen of organisaties die een uitmuntende bijdrage leveren aan het ontwikkelingswerk in Afrika. De Prijs hecht in het bijzonder aandacht aan initiatieven die:

  • uitblinken in hun sector;
  • de levenskwaliteit van de bevolking aanzienlijk verbeteren;
  • lokale gemeenschappen helpen om hun ontwikkeling in eigen handen te nemen.

Voor wie?

Het indienen van een dossier mag alleen worden uitgevoerd door een voordrager. De selectiecommissie aanvaardt geen aanvraag van personen die de Prijs indienen voor zichzelf of voor een organisatie waarin ze actief zijn.

Stel iemand voor tot en met 1 maart 2018.

> Meer info

111111   cncd acodev  FIABEL logo NL  concord