Afdrukken

Begroting en beleidsnota 2018 staan online

Contactpersoon: Arnout Justaert

De beleidsnota en de begroting over ontwikkelingssamenwerking voor 2018 zijn gepubliceerd. 

In de begroting wordt niets verteld over onderbenutting. De federaties en koepels blijven hierover dus erg waakzaam. 

De beleidsnota brengt vooral de speerpunten samen die minister De Croo op verschillende fora en in de media al verkondigd heeft. Er gaat veel aandacht naar:

  • meer resultaatgericht;
  • de rechten van vrouwen en meisjes;
  • de opportuniteiten van digitalisering voor ontwikkeling;
  • humanitarian impact bonds en development impact bonds;
  • duurzaam ondernemerschap, jobcreatie en de rol van de privésector in ontwikkelingssamenwerking;
  • ...

Ook minder versnippering, meer concentratie en meer samenwerking zijn opnieuw belangrijke aandachtspunten voor de minister. Voor de niet-gouvernementele samenwerking haalt de minister de screening en de gemeenschappelijke strategisch kaders als instrumenten aan. De minister concludeert dat “de tijd dat ngo’s als geïsoleerde eilandjes naast elkaar functioneerden, definitief achter ons ligt”.

Breder dan dat wil de minister ontwikkelingssamenwerking inbedden in het bredere buitenlands beleid. Het kader hiervoor is de “comprehensive approach” waarover de regering een strategienota heeft goedgekeurd die vorige week werd voorgesteld.

De koepel maakt een analyse van deze beleidsnota. Wij verspreiden die analyse ook via deze nieuwsbrief eens ze afgewerkt is.

 

icon Beleidsnota ontwikkelingssamenwerking 2018

icon Begroting 2018 ontwikkelingssamenwerking - icon Toelichting bij de begroting

> Strategienota Comprehensive Approach

111111   cncd acodev  FIABEL logo NL  concord