Afdrukken

Zorgwekkende trends blootgelegd in het Aidwatch rapport 2017

Contactpersoon: Femmy Thewissen

Op 16 oktober lanceerde Concord (de Europese koepel van ontwikkelingsorganisaties) haar Aidwatch rapport. Het jaarlijkse rapport schetst de trends in de budgetten voor ontwikkelingssamenwerking in de EU en ziet voor 2016 een aantal zorgwekkende trends.

‘Opgeblazen hulp’

Op het eerste zicht lijken we het goed te doen. De EU en haar 28 lidstaten (EU28) blijven de grootste globale donor voor ontwikkelingssamenwerking. Over de laatste 5 jaar is er ook een stabiele stijging in het totale bedrag voor ontwikkelingshulp. Echter, de ontwikkelingsagenda staat steeds meer ten dienste van Europese belangen en gaat zo ten koste van de ware doelstelling van ontwikkelingssamenwerking: armoedebestrijding en de aanpak van ongelijkheid.

 

Het AidWatch Rapport onderlijnt volgende problemen:

  • De collectieve doelstelling om 0,7 % van het BNI aan ontwikkelingssamenwerking te besteden blijft verre toekomstmuziek.
  • Binnen het budget dat in de EU28 naar ontwikkelingssamenwerking gaat, zakte het aandeel dat naar de minst ontwikkelde landen gaat tot 0,06% van BNI.
  • Het aandeel binnen de ontwikkelingssamenwerkingbudgetten dat gaat naar zaken die ten dienste zijn van de donorlanden (en niet ten dienste van ontwikkelingslanden) steeg met 43 % ten opzichte van 2015. Onder de categorie ‘inflated aid’, zoals Concord het noemt, vallen bijvoorbeeld uitgaven voor vluchtelingen in de donor landen, gebonden hulp, schuldenkwijtscheldingen, ...
  • Op Europees niveau is er een wijziging op het vlak van prioriteiten: meer aandacht voor migratiecontrole, veiligheidsuitdagingen en commerciële belangen van de EU en een verzwakking van de ontwikkelingsengagementen van de EU.

 

België

Lineaire besparingen werden beslist in 2014 en er wordt steeds meer van het budget voor ontwikkelingssamenwerking onderbenut. Hoewel in 2016 het gehele budget voor ontwikkelingssamenwerking nog steeg van 0,42% naar 0,49%, voorspelt de OESO-DAC, gezien de geplande besparingen, dat België in 2019 slechts 0,38% zal uitgeven voor ontwikkelingssamenwerking. Bovendien gaat een grote hap uit de totale ODA (Official Development Aid) naar ons eigen land België (16,8%), namelijk voor de opvang van vluchtelingen. De civiele maatschappij vindt dit belangrijke uitgaven, maar aangezien het niet structureel bijdraagt aan ontwikkeling in ontwikkelingslanden, vinden we dat dit niet als ODA mag aangerekend worden.

Binnen het budget van 2016 was er een sterke stijging van humanitaire interventies. De aandacht voor humanitaire hulp is welkom, maar de afname van middelen voor structurele hulp is verontrustend. Na humanitaire interventies is het heel belangrijk om te investeren in structurele ontwikkelingssamenwekring.
België is ook een goede leerling. We zijn één van de zes landen die de belofte om 0,15% ODA/BNI te besteden aan de minst ontwikkelde landen waar maakt. Het AidWatch beleid bekritiseert echter dat het Belgische beleid op dit vlak gefragmenteerd is.

 

> Lees het volledige rapport hier
> Nieuw: Meer info over het Belgische beleidskader staat op onze website.

111111   cncd acodev  FIABEL logo NL  concord