Afdrukken

Economisch belang van instellingen zonder winstoogmerk versterkt

De Koning Boudewijnstichting en de Nationale Bank van België hebben voor de derde keer een evaluatie gemaakt van het economische gewicht van instellingen zonder winstoogmerk (izw’s) in België, waaronder ngo’s.
Daaruit blijkt dat izw’s een steeds belangrijkere actor zijn in het Belgische economische landschap, zowel wat hun bijdrage aan de nationale rijkdom (BBP) betreft als waar het gaat om de tewerkstelling.

Lees hier de volledige studie.

111111   cncd acodev  FIABEL logo NL  concord