Afdrukken

Nieuwe Directie D5 ‘Humanitaire Hulp en Transitie”

Binnen de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking is een nieuwe Directie gecreëerd ‘Humanitaire Hulp en Transitie’ (D5). D5 wordt geleid door de heer Peter Van Acker. Binnen D5 zijn er twee diensten:

  • De Humanitaire Dienst (D5.1) die geleid wordt door mevrouw Silvia Croes;
  • De Dienst ‘transitional development and governance’ (D5.2), die geleid wordt doorKoen Van Acoleyen.
111111   cncd acodev  FIABEL logo NL  concord