Afdrukken

Vanaf 1/1/2015 verandert het vertrouwde DOSZ in het nieuwe DIBISS

De wet van 12 mei 2014 tot oprichting van de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS) is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 10 juni 2014. Deze wet treedt in werking op 1 januari 2015.
De DIBISS is het resultaat van de fusie van de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ) en de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (RSZPPO). Deze nieuwe instelling zal instaan voor de overzeese sociale zekerheid.Deze fusie kadert in de algemene hervorming van ons stelsel volgens de wens van de regering.

Samengevoegde ondersteunende diensten zullen voor het geheel van operationele diensten van de toekomstige structuur werken, wat een meerwaarde in efficiëntie zal opleveren.
Het stelsel van de overzeese sociale zekerheid zal niet worden gewijzigd op die datum. Vanaf 2016 kan het stelsel mogelijk wijzigingen ondergaan.
DIBBISS is voortaan ter uwer beschikking op het volgende adres:
Jozef II-straat 47
1000 Brussel
0032 2 239 12 11
Tot 31 december 2014 blijft de website www.dosz.be beschikbaar.
* Bron: website van DOSZ

111111   cncd acodev  FIABEL logo NL  concord