Afdrukken

Cijfers van Belgische ngo's

Transparantie is voor ons zeer belangrijk. We proberen zo goed mogelijk alle cijfers van onze leden openbaar te maken. 

Toch slagen we daar vandaag (om technische redenen) niet helemaal in.

Onze transparantiewebsite www.ngo-openboek.be kunnen we niet meer updaten. We werken daarom aan een nieuwe manier om alle cijfers te visualiseren.

In tussentijd tonen we hier graag enkele grafieken met cijfers uit 2015 en 2016 van onze leden. Dit zijn de grafieken waar we de meeste vragen over krijgen. Dat zijn cijfers over het personeel en financiële gegevens van de ngo's.

We hopen hier snel alle cijfers te kunnen tonen.


 

Overzicht personeelsgegevens Belgische ngo’s.

Van wie zijn deze gegevens?

 

Personeel Belgi     VTE personeel Belgi 2016

 

 Gender totaal 2016

Gender Belgi 2016Gender Partnerlanden 2016

 

Expats lokaal personeel 2016

 


Financiële gegevens van de Belgische ngo’s in 2015 en 2016.

Van wie zijn deze gegevens?

 

Totaalbudget

 

Je ziet in de grafieken een overzicht van het totale budget van de ngo’s. Dit budget is opgedeeld in:

 • Eigen middelen:
  • Schenkingen van personen, bedrijven, organisaties, ....
  • Legaten
  • Lidgelden
  • Transfers van andere ontwikkelingsorganisaties. Bijvoorbeeld bij internationale ngo’s. Zij krijgen vaak een transfer van hun internationale partners.
 • Subsidies:
  • Europese Unie
  • Federale subsidies (van het Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking of andere federale instanties)
  • Regionale overheden (Vlaanderen, Wallonië, Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
  • Provinciale
  • Gemeentelijke
  • Werkgelegenheidssubsidies
  • Andere: bijvoorbeeld de Nationale Lotterij, de OESO en de VN

 

eigen middelen subs 2015     eigen middelen subs 2016

 

eigen middelen 2015     eigen middelen 2016

 

Subsidies 2015     Subsidies 2016

 

Alle inkomsten 2015     Alle inkomsten 2016

 


Over wie gaat het?

We tonen op deze pagina de gegevens van de Belgische CMO's (middenveldorganisaties voor ontwikkelingssamenwerking) die erkend waren in het respectievelijke jaar van de grafiek. We hebben jammer genoeg nog niet van alle organisaties de nodige gegevens. Daarom zijn ze niet vergelijkbaar met de gegevens voor 2015 die op ngo-openboek gepubliceerd staan.

 

We hebben tot nu toe de gegevens van onderstaande middenveldorganisaties voor ontwikkelingssamenwerking (update 5 juni 2018). Dit zijn er 70.

Rikolto België, Trias, 11.11.11, Djapo, Solidagro, BROEDERLIJK DELEN, Fracarita Belgium, Caritas International, Congodorpen, Damiaanactie, Wereldsolidariteit / Solidarité Mondiale (WSM), FOS - Socialistische Solidariteit, Artsen zonder grenzen (enkel personeelsgegevens), AZV - Artsen Zonder Vakantie, IPIS - Internationale Vredesinformatiedienst, KBA/FONCABA - Kadervorming voor Afrikanen, Memisa België, Oxfam-Solidarité, Oxfam Wereldwinkels, Protos, SHC - Sensorial Handicap Cooperation, Geneeskunde voor de Derde Wereld, TEARFUND, UCOS - Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking, Umubano - Vlaams-Rwandese Vereniging, UNICEF België, KIYO NGO voor kinderrechten, SOS Faim, Vétérinaires Sans Frontières / Dierenartsen Zonder Grenzen Belgium, Handicap International Belgium, Magasins du Monde Oxfam, Coopération par l'Education et la Culture, Réseau des Citoyens, Défi Belgique Afrique, ULB-Coopération, Miel Maya Honing vzw, Dokters van de Wereld / Médecins du Monde, Aide au Développement Gembloux, LIGHT FOR THE WORLD, FUCID, Entraide et Fraternité, CNCD-11.11.11, Advocaten Zonder Grenzen, Quinoa v.z.w, Association pour l'Action de Développement Communautaire, Iteco Wallonie, Comité pour l'Annulation de la Dette du Tiers Monde, SOS Kinderdorpen België, Cunina, Autre Terre, ACTEC - Een beroep voor iedereen, Le Monde Selon Les Femmes, Coopération au Développement de l'Artisanat, Iles de Paix, Croix-Rouge de Belgique, Studio Globo, Collectif Stratégie Alimentaire, Vereniging België Rwanda, Centre Tricontinental, BOS+ TROPEN, Keten van Hoop België, DYNAMO, Solidarité Socialiste - Formation, Coopération & Développement, WWF-Belgium vzw, FIAN, Dienst voor internationale samenwerking aan ontwikkelingsprojecten, BEWEGING VOOR INTERNATIONALE SOLIDARITEIT - MOUVEMENT POUR LA SOLIDARITE INTERNATIONALE, Instituut voor Internationale Arbeidersvorming, Fairtrade Belgium, Geomoun, Louvain Coopération, Rode Kruis Vlaanderen Internationaal, Service Civil International, VIA Don Bosco, Auto-Développement Afrique, Service Civil International.

 

Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten.