Nieuws

27 april 2018

Contactpersoon: Wietse Frickel

5 projecten kregen onlangs het goede nieuws. 5 GSK’s krijgen tot 10.000 euro uit het leerfonds om collectief leren te stimuleren.

Als federaties geloven we sterk in dit idee van collectief leren. Het delen van informatie en kennis leidt immers tot verhoogde kansen op succes. 

08 mei 2018

Contactpersoon: Femmy Thewissen

Op 2 mei publiceerde de Europese Commissie haar communicatie over het ‘Multiannual Financial Framework’ (2021-2017).

CONCORD, de Europese federatie van ontwikkelingsngo’s, is enerzijds tevreden over het budget dat de Commissie voorstelt voor extern beleid. Anderzijds is Concord bezorgd over het voorstel dat alle instrumenten voor ontwikkelingssamenwerking samengevoegd zouden worden in één instrument.

09 mei 2018

GENE (Global Education Network Europe) lanceert de Global Education Innovation Award.

Doel is om vernieuwende initiatieven op gebied van wereldburgerschapseducatie in Europa in de picture te zetten en te ondersteunen. In 2018 krijgen 5 innovatieve initiatieven 10.000 euro.

Deadline voor indiening is 8 juni 2018.

> Meer info en indieningsvoorwaarden.

25 april 2018

In mei zijn er heel wat officiële feestdagen en brugdagen. Het secretariaat zal gesloten zijn op:

  • 10 mei
  • 11 mei
  • 21 mei

We beantwoorden al jullie vragen zo snel mogelijk.

25 april 2018

Contactpersoon: Arnout Justaert

Op 6 maart voerden de vertegenwoordigers van de OESO-DAC de mid-term review van België uit. In deze review werden o.a. de federaties en de koepels bevraagd over de relaties met de niet-gouvernementele samenwerking.

 + De tussentijdse evaluatie is relatief positief omdat er, alvast op papier, veel hervormingen doorgevoerd zijn. Zowel in de regelgeving voor de ngo's als in de gouvernementele samenwerking.

 - Dé belangrijkste kritiek is uiteraard het krimpende budget voor ontwikkelingssamenwerking. In de evaluatie wordt ook specifiek melding gemaakt van de jaarlijkse onderbenutting bij ngo's. Dit ondermijnt de facto de lange termijnfinanciering en duurzame partnerrelaties van ngo's.

> Download de Belgium Mid-term Review

01 maart 2018

Contactpersoon: Eric Kint

De recente berichten over integriteitsschendingen van enkele medewerkers van buitenlandse ngo’s, leidden ook tot vragen over kwaliteits- en integriteitsstandaarden bij Belgische ngo’s.

Kwaliteit ligt aan de basis bij Belgische ngo’s.

De Belgische ngo’s werken permanent aan kwaliteitsverbetering. De laatste jaren zijn de professionaliteit, de integriteit en de controles in onze sector sterk toegenomen. Sinds 2011 doen we dat aan de hand van EFQM, de meest gebruikte kwaliteitsmanagement tool in Europa. Dat de Belgische ngo’s van kwaliteitsversterking een permanent aandachtspunt maken, blijkt ook uit de resultaten van een externe screening door Deloitte in 2016. Maar liefst 74 ngo’s zijn door de overheid erkend na een screening van onder andere hun strategisch beheer, financieel beheer, resultaatsgericht beheer en hun transparantie. Deze erkenning geeft recht op het aanvragen van medefinanciering van de overheid.

Hoe kunnen we nog beter doen?

28 februari 2018

Scwitch lanceert drie nieuwe samenaankopen:

Verzekeringen

Het aanbod betreft alle courante verzekeringen voor socioculturele organisaties. 

Administratie en verzending van attesten belastingvrije giften

Scwitch heeft een best offer voor uitbesteding van deze jaarlijkse klus, aan de laagst mogelijke prijs, met de best mogelijke kwaliteit, met diverse opties naar keuze.
Heb je minstens 400 zendingen? Bekijk dan zeker dit aanbod. Neem contact en je krijgt alle informatie en een persoonlijke offerte.

Online betaalsysteem

> Alle info over dit aanbod van Scwitch lees je hier

16 februari 2018

Een reactie op de recente berichten over seksueel misbruik en wangedrag van personeelsleden bij ngo’s. De ngo-federatie en 11.11.11, de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging, onderschrijven volledig onderstaande verklaring van Concord.

We veroordelen zonder meer het gedrag van de daders en verwachten dat ze voor hun wangedrag volledig rekenschap afleggen.
Tegelijk leven we mee met de slachtoffers van dergelijk misbruik. In de context van een humanitaire ramp, op het ogenblik dat levens door elkaar geschud worden, hebben zij in de eerste plaats hulp en bescherming nodig die ngo’s hen moeten bieden.

De ngo-sector moet een hoge standaard qua verantwoordelijk en ethisch gedrag toepassen. Heel wat ngo’s hebben reeds interne mechanismen om deze standaard toe te passen. We onderzoeken hoe we op sectorniveau nog meer kunnen inzetten op preventie en op systemen om misbruik tegen te gaan.

Ngo’s spelen wereldwijd een cruciale rol op het vlak van armoedebestrijding en sociale rechtvaardigheid. We hopen dan ook dat het wangedrag van enkelen de noodzakelijke inspanningen van duizenden medewerkers en vrijwilligers ten voordele van de slachtoffers van armoede en ongelijkheid niet in het gedrang brengen.

 

> Concord is de Europese federatie van hulp- en ontwikkelings-ngo’s. Ngo-federatie en 11.11.11 zijn beiden lid van Concord.  

06 februari 2018

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking toont zich op het terrein voortaan met een nieuw logo, een nieuwe visuele identiteit én een nieuwe slagzin: ‘België, partner in ontwikkeling.’

CBD logo NL RGB

De overheid vraagt om vanaf nu het nieuwe logo in uw communicatie op te nemen. Dit is een vereiste voor alle communicatie (zoals flyers, brochures, jaarverslagen, etc.) die tot stand komt met medefinanciering van de Belgische overheid.

26 januari 2018

De tweejaarlijkse Koning Boudewijnprijs voor Ontwikkeling in Afrika beloont personen of organisaties die een uitmuntende bijdrage leveren aan het ontwikkelingswerk in Afrika. De Prijs hecht in het bijzonder aandacht aan initiatieven die:

  • uitblinken in hun sector;
  • de levenskwaliteit van de bevolking aanzienlijk verbeteren;
  • lokale gemeenschappen helpen om hun ontwikkeling in eigen handen te nemen.

Voor wie?

Inloggen

discussienota

Discussienota (12 blz.) (NL - FR)

Visietekst (3 blz.) (NL - FR)

CBD logo NL RGB

Met de steun van de
Belgische ontwikkelingssamenwerking

111111   cncd acodev  FIABEL logo NL  concord