Nieuws

18 juni 2018

Contactpersoon: Arnout Justaert

LOGO FIAN 2015

Fian heeft zich aangesloten bij ngo-federatie. De AV van 14 juni 2018 heeft het lidmaatschap unaniem aanvaard.

 

 

18 juni 2018

Contactpersoon: Arnout Justaert

Hoe zag 2017 eruit voor ngo-federatie?

Vooral veel overleg met DGD (Federale overheid) over de toepassing van de regelgeving en uiteraard de begeleiding en ondersteuning van de leden hierin: IATI, performantiescores, nieuwe financiële verantwoordingsinstrumenten, enz. Ook ondersteuning rond andere dan DGD-regelgeving stond op de radar van het secretariaat, zoals: coöperanten, overheidsopdrachten, GDPR, verenigingswerk, vzw-wetgeving, ...

12 juni 2018

Contactpersoon: Eric Kint

Een paar weken geleden ontvingen alle ngo's van Minister De Croo een brief met de vraag om het bijgevoegde “charter integriteit” tegen 15 juni ondertekend terug te bezorgen aan jullie dossierbeheerder bij DGD.

15 juni, dat is dus morgen. Je kan het ondertekend charter scannen, de pdf parkeren in het extranet van DGD D3, en je dossierbeheerder hiervan per mail verwittigen.

De volgende vergadering van de Beleidsadviesgroep Integriteit gaat door op donderdag 21 juni om 14:00 u bij ngo-federatie (Vlasfabriekstraat 11 te 1060 Brussel). Wil je op de hoogte blijven van de werkzaamheden van deze groep? Stuur dan een mailtje aan eric.kint@ngo-federatie.be.

13 juni 2018

Contactpersoon: Arnout Justaert

Ook DGD maakte de balans op van 2017 en publiceerde haar jaarverslag.

Er wordt veel aandacht geschonken aan de accenten van het Belgische ontwikkelingsbeleid en de initiatieven die de Minister opgestart heeft. Zoals: de hervorming van BTC naar Enabel, betrokkenheid privésector, She Decides, de verschillende projectoproepen rond transitiehulp en governance, etc. daarnaast is er ook aandacht voor de bijdrage van de Belgische ontwikkelingssamenwerking aan de realisatie van de SDG’s, humanitaire hulp én voor sensibilisering in België.

Doorheen heel het verslag worden ook meerdere voorbeelden gegeven van doelstellingen en realisaties van ngo’s, en de bijdrage die de ngo-sector levert aan de resultaten die België kan voorleggen.

06 juni 2018

The newly established fund Civitates is proud to announce its first call focused on encouraging civil society organisations from EU member states and EFTA countries to come together and create national coalitions to address issues related to the shrinking space for civil society in their country.

Civitates aims to strengthen civil society by empowering its actors to respond collectively and more effectively to challenges related to the shrinking space in their country.

05 juni 2018

Joris Willems

Sinds 1 juni werk ik bij ngo-federatie als medewerker humanitaire hulp en capaciteitsversterking.

Ik woonde en werkte 8 jaar in Haïti als coöperant, onderzoeker, journalist en consultant. Daarbij concentreerde ik me voornamelijk op de architectuur van de hulpindustrie, de structurele hulp, de samenwerking met lokale actoren en de verhoudingen tussen deze actoren.

Nu wil ik mijn constructieve bijdrage leveren aan positieve veranderingsprocessen binnen onze sector. Ik heb er zin in.

Tot binnenkort,

Joris Willems

28 mei 2018

Contactpersoon: Eric Kint

De Belgische ontwikkelingssamenwerking ondertekent het charter integriteit.

> Download het Charter Integriteit

Dit charter kwam tot stand op initiatief van Minister De Croo en werd ontwikkeld samen met de sector Ontwikkelingssamenwerking*. De hele sector wordt gevraagd om dit de komende weken te ondertekenen als blijk van hun engagement om dit charter te operationaliseren.

30 mei 2018

Contactpersoon: Jonas Raeymaekers

Je vindt op ngo-federatie.be onze privacyverklaring. Daarin beschrijven we welke data we hebben en wat we ermee doen. Je kan ook meer lezen over jouw rechten, bijvoorbeeld hoe je data aanpast of laat verwijderen. Als je vragen hebt over jouw gegevens, laat zeker van je horen!

> Lees onze volledige privacyverklaring op www.ngo-federatie.be/privacy

22 mei 2018

Contactpersoon: Wietse Frickel

Op 7 juni 2018 presenteren KLIMOS en Louvain Cooperation twee interessante instrumenten voor de integratie van milieu in ontwikkelingsinterventies.

  • De integratie van milieu in ontwikkelingsprogramma’s vereist actuele wetenschappelijke gegevens, evenals hulpmiddelen om deze gegevens te vertalen in coherente ontwikkelingsinterventies. KLIMOS ontwikkelde hiervoor een toolkit.
  • De ngo Louvain Coopération ontwikkelde eveneens een tool voor de integratie van milieu. Het instrument is onlangs geactualiseerd en beschikbaar in het Engels, Frans en Spaans.

 

Na een korte presentatie zullen workshopdeelnemers de gelegenheid hebben om aan de slag te gaan met beide instrumenten.

Praktisch: donderdag 7 juni 2018 - 14.00u. tot 16.00u. - DGD, Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel

> Schrijf je hier in.

22 mei 2018

Contactpersoon: Wietse Frickel

De federaties lanceerden eind april een eerste oproep ter ondersteuning van individuele en collectieve projecten voor kwaliteitsverbetering. Voor deze oproep was er een budget beschikbaar van 55.000 EUR.

 

Het selectiecomité keurde 10 projecten goed, voor een totale waarde van 37.854 EUR. Een overzicht van de goedgekeurde voorstellen:

Inloggen

discussienota

Discussienota (12 blz.) (NL - FR)

Visietekst (3 blz.) (NL - FR)

CBD logo NL RGB

Met de steun van de
Belgische ontwikkelingssamenwerking

111111   cncd acodev  FIABEL logo NL  concord