Nieuws

10 september 2018

Na 30 jaar verandert G3W van naam. In 30 jaar is het taalgebruik en de organisatie veranderd.

Daar hoort nu een nieuwe naam en een nieuw logo bij.

> Meer info op de website van Viva Salud

viva salud logo baselines NL CMYK

20 augustus 2018

Contactpersoon: Eric Kint

Kom op 18 september naar onze Kick Off van het Belgische integriteitsbeleid in de ngo-sector.

Het programma is volledig en je kan je nu inschrijven.

 Je krijgt van ons:

  1. Operationaliseren van integriteit in je organisatie: welke werven plannen de federaties?
  2. Dilemma training
  3. Integriteitsmanagement framework

28 augustus 2018

Sinds 1 augustus is Axel Vande veegaete officieel directeur bij het Belgische Consortium voor Noodhulpsituaties. Beter bekend als Consortium 12-12.

Hij neemt zo de plaats in van Erik Todts die op 1 september zijn pensioen opneemt.

> meer info op www.1212.be

22 augustus 2018

Contactpersoon: Arnout Justaert

Op 01/01/2019 fusioneren 15 Vlaamse gemeenten tot 7 nieuwe gemeenten.

Heel wat adressen in de 15 betrokken gemeenten zullen wijzigen. Soms enkel gemeentenaam, maar soms ook straatnaam en eventueel huisnummer.

Dit heeft gevolgen voor jouw adressenbestanden.

14 augustus 2018

Contactpersoon: Eric Kint

“Kan de federatie ons ondersteunen om eenvoudig toestemming te krijgen voor het gebruik van foto’s? Bijvoorbeeld op festivals.”

Die vraag kregen we van één van onze leden.

Als federatie willen we op zoek gaan naar een applicatie die eenvoudig toestemming geeft.

14 augustus 2018

De minister van Duurzame Ontwikkeling en het Instituut voor Duurzame Ontwikkeling ondersteunen organisaties die hun duurzaamheidsstrategie in kaart laten brengen.

Je kan jouw duurzaamheidsstrategie laten analyseren, bijsturen en efficiënt koppelen aan de SDGs.

14 augustus 2018

Op 4 oktober vindt de D4D prijsuitkering plaats. Een prijs over innovatie en digitalisering.

Die dag kunnen ngo’s een innovatief project voorstellen op een stand tijdens de innovatiebeurs.

Wil jij ook aanwezig zijn om jouw project voor te stellen? 

09 juli 2018

Contactpersoon: Arnout Justaert

Op 5 juli 2018 gaf het Parlement haar goedkeuring aan de wet rond het onbelast bijklussen. Een van de drie pijlers binnen het bijklussen is het verenigingswerk. Dat is een nieuw statuut tussen betaalde arbeid en vrijwilligerswerk waarmee particulieren voor bepaalde functies kunnen worden vergoed. Verschillende van deze functies richten zich expliciet op de socioculturele sector.
De huidige regelgeving zal van kracht gaan op 15 juli 2018. De aangifte gebeurt digitaal via de website www.bijklussen.be waar de maatregel ook wordt toegelicht.

27 juni 2018

Contactpersoon: Wietse Frickel

De federaties organiseerden vorige week samen met studiebureau D-na een workshop collectief leren voor de referenten van de GSK’s. Op deze workshop werd de gids collectief leren voor de referenten (FR, NL) voorgesteld.

De gids is opgebouwd aan de hand van drie stappen en bijbehorende methodieken in het faciliteren van overleg en collectief leren. De gids kan dus ook nuttig zijn voor anderen binnen de sector. Bij deze stellen we de gids ter beschikking. Voor meer informatie contacteer Wietse Frickel.

18 juni 2018

De Vlaamse overheid lanceert een projectoproep gericht op de verankering van de internationale ontwikkelingsagenda in Vlaanderen.

Inloggen

discussienota

Discussienota (12 blz.) (NL - FR)

Visietekst (3 blz.) (NL - FR)

CBD logo NL RGB

Met de steun van de
Belgische ontwikkelingssamenwerking

111111   cncd acodev  FIABEL logo NL  concord