Charter Integriteit

on 12 juni 2018.

Contactpersoon: Eric Kint

Een paar weken geleden ontvingen alle ngo's van Minister De Croo een brief met de vraag om het bijgevoegde “charter integriteit” tegen 15 juni ondertekend terug te bezorgen aan jullie dossierbeheerder bij DGD.

15 juni, dat is dus morgen. Je kan het ondertekend charter scannen, de pdf parkeren in het extranet van DGD D3, en je dossierbeheerder hiervan per mail verwittigen.

De volgende vergadering van de Beleidsadviesgroep Integriteit gaat door op donderdag 21 juni om 14:00 u bij ngo-federatie (Vlasfabriekstraat 11 te 1060 Brussel). Wil je op de hoogte blijven van de werkzaamheden van deze groep? Stuur dan een mailtje aan eric.kint@ngo-federatie.be.

Inloggen

discussienota

Discussienota (12 blz.) (NL - FR)

Visietekst (3 blz.) (NL - FR)

CBD logo NL RGB

Met de steun van de
Belgische ontwikkelingssamenwerking

111111   cncd acodev  FIABEL logo NL  concord