De Belgische Ontwikkelingssamenwerking: integraal voor integriteit

on 28 mei 2018.

Contactpersoon: Eric Kint

De Belgische ontwikkelingssamenwerking ondertekent het charter integriteit.

> Download het Charter Integriteit

Dit charter kwam tot stand op initiatief van Minister De Croo en werd ontwikkeld samen met de sector Ontwikkelingssamenwerking*. De hele sector wordt gevraagd om dit de komende weken te ondertekenen als blijk van hun engagement om dit charter te operationaliseren.

Het vertrekt van een aantal uitgangsprincipes en pakt integriteit aan in haar meest ruime betekenis (zowel financiële als morele integriteit). Het charter vraagt:

  • ethische codes;
  • opleidingen;
  • controles;
  • vertrouwenspersonen voor advies;
  • opbouw van vertrouwelijke meldpunten;
  • integriteit in onze relaties met het Zuiden;
  • ondernemen van acties bij integriteitsschendingen en de communicatie hierover.

Het is een belangrijk concreet individueel en collectief engagement van de ganse Belgische sector Ontwikkelingssamenwerking.

 

Als ngo-federatie zijn we zeer blij met dit charter. We zetten het werk dat vele ngo's al ondernemen rond integriteit verder en we leggen de minimumlat overal even hoog. Toch kunnen individuele ngo's er voor kiezen om de lat zelf nog hoger te leggen.

 

*De hele sector, dat wil zeggen: alle erkende organisaties van de civiele maatschappij, institutionele actoren, Enabel, BIO en DGD.

Inloggen

discussienota

Discussienota (12 blz.) (NL - FR)

Visietekst (3 blz.) (NL - FR)

CBD logo NL RGB

Met de steun van de
Belgische ontwikkelingssamenwerking

111111   cncd acodev  FIABEL logo NL  concord