Kwaliteitsfonds 2018: 10 projecten goedgekeurd

on 22 mei 2018.

Contactpersoon: Wietse Frickel

De federaties lanceerden eind april een eerste oproep ter ondersteuning van individuele en collectieve projecten voor kwaliteitsverbetering. Voor deze oproep was er een budget beschikbaar van 55.000 EUR.

 

Het selectiecomité keurde 10 projecten goed, voor een totale waarde van 37.854 EUR. Een overzicht van de goedgekeurde voorstellen:

 

  • Twee projecten zoeken ondersteuning voor de ontwikkeling of evaluatie van hun procesbeheer;
  • Ondersteuning bij de uitbouw van een aangepaste structuur en processen binnen SharePoint;
  • Begeleiding voor de ontwikkeling van een gemeenschappelijk partnerschapsbeleid;
  • Ondersteuning voor de ontwikkeling van een strategie voor onderwijs;
  • Strategische ondersteuning bij monitoring en evaluatie (M&E);
  • Het uitwerken van een beleid omtrent risicobeheer;
  • Ondersteuning voor het coachen van zelfsturende teams;
  • Training in participatieve aanpak en collectieve intelligentie;
  • Verbetering van de verzameling en analyse van gegevens via enquêtes.

Voor de tweede oproep in september is er nog een budget beschikbaar van 37.146 EUR. De deadline voor indiening is 1 oktober, je vindt de oproep hier (NL/FR) terug.

Voor meer informatie contacteer Wietse.frickel@ngo-federatie.be

 

Inloggen

discussienota

Discussienota (12 blz.) (NL - FR)

Visietekst (3 blz.) (NL - FR)

CBD logo NL RGB

Met de steun van de
Belgische ontwikkelingssamenwerking

111111   cncd acodev  FIABEL logo NL  concord