GDPR: Onze ondersteuning voor de nieuwe privacywetgeving

logboek GDPR Scwitch ngofed

 

Cijfers OESO-DAC 2017: onrustwekkende trend

on 11 april 2018.

Maandag 9 april werden de OESO-ontwikkelingscijfers gepubliceerd. Wereldwijd is er een lichte daling van de hulp met 0,6%. De officiële ontwikkelingshulp van België daalt van 0,49% naar 0,45%. Dat is een daling van 8,2%.

De lichte daling van de officiële ontwikkelingshulp is volgens de OESO te wijten aan het verminderen van de uitgaven voor de opvang van vluchtelingen in de donorlanden. Tegelijk is er wel een stijging van de hulp naar landen die die hulp het meest nodig hebben. De dalende trend in België is in het bijzonder verontrustend aangezien de OESO verwacht dat België in 2019 op 0.38% eindigt. 

 

Op Belgisch niveau roept 11.11.11 de verschillende politieke partijen dan ook op om:

  • een einde te maken aan de jarenlange besparingen op ontwikkelingssamenwerking en
  • een groeipad uit te stippelen om 0,7% van het bni te spenderen aan ontwikkelingssamenwerking.

> Lees de volledige analyse van 11.11.11.

concord oeso dac

 

Concord vestigt in haar reactie de aandacht op EU DAC landen: "With this step back from 0.51%/GNI last year for EU DAC countries to 0.49% in 2017, Europe is even further away from reaching the target on time."

> Lees hier de reactie van CONCORD

Inloggen

discussienota

Discussienota (12 blz.) (NL - FR)

Visietekst (3 blz.) (NL - FR)

CBD logo NL RGB

Met de steun van de
Belgische ontwikkelingssamenwerking

111111   cncd acodev  FIABEL logo NL  concord