GDPR: Onze ondersteuning voor de nieuwe privacywetgeving

logboek GDPR Scwitch ngofed

 

Schrijf je in: GSK-seminarie

on 28 maart 2018.

Contactpersoon: Wietse Frickel

De federaties organiseren op 3 mei een GSK-seminarie voor alle GSK-referenten, DGD-medewerkers en iedereen die geïnteresseerd is in het GSK-proces.

Op de agenda staan workshops ‘collectief leren’ en ‘De brug maken met Waardig Werk’. Daarnaast zoeken we samen hoe we zinvolle synergiën en complementariteit tot stand brengen. Uiteraard in een open en vertrouwelijke sfeer.
Ook minister De Croo zal deelnemen als blijk van zijn steun aan het initiatief. Net zoals een kleine delegatie van ENABEL.

Het seminarie vindt plaats in twee talen (NL/FR), met als principe dat alle deelnemers en sprekers hun eigen taal spreken. De federaties voorzien de mogelijkheid tot vertaling om de uitwisseling en het delen van ervaringen zo soepel mogelijk te laten verlopen. De workshops in de namiddag worden per taalgroep georganiseerd.

Hieronder vinden jullie de praktische informatie, en een link om in te schrijven.

Praktisch?

  • Donderdag 3 mei 2018 van 9.30u tot 17u
  • Hoogstraat 139, 1000 Brussel, Espace Jacqmotte

 

inschrijven

 

Dit staat alvast op de agenda:

Welkom (9u00-9u30)

1. Inleiding (9u30 – 10u05) – Plenaire sessie

Federaties en DGD openen het seminarie
Korte speech door Minister De Croo

2. Synergie (10u05 – 10u45) – Plenaire sessie

Interactieve sessie over samenwerking en synergie

 

Pauze (10u45 – 11u00)

 

3. Uitwisseling GSK-ervaringen (11u00 – 12u30) – uitwisseling in afzonderlijke groepen

Verschillende actoren delen hun ervaringen met de GSK’s

4. GSK informatiesessie (12u30 – 13u00) – Plenaire sessie

Stand van zaken door de federaties en DGD
Gemaakte afspraken toekomstige strategische dialogen

 

Lunch (13u00 – 14u00)

 

5. Workshop Collectief leren (14u – 15u15) – Workshop

Visie aftoetsen + aan de slag
Feedback op gids ‘collectief leren stimuleren binnen de GSK’s’

 

Pauze (15u15 – 15u30)

 

6. Workshop Waardig Werk (15u30 – 16u45) – Workshop

Complementariteit tussen het thematische GSK en de geografische GSK’s.

7. Conclusie (16u45 – 17u00) – Plenaire sessie

Afsluitend woordje federaties en DGD

 

Apero (17u00 – 18u00)

 

Inloggen

discussienota

Discussienota (12 blz.) (NL - FR)

Visietekst (3 blz.) (NL - FR)

CBD logo NL RGB

Met de steun van de
Belgische ontwikkelingssamenwerking

111111   cncd acodev  FIABEL logo NL  concord