Integriteit bij Belgische ngo’s

on 01 maart 2018.

Contactpersoon: Eric Kint

De recente berichten over integriteitsschendingen van enkele medewerkers van buitenlandse ngo’s, leidden ook tot vragen over kwaliteits- en integriteitsstandaarden bij Belgische ngo’s.

Kwaliteit ligt aan de basis bij Belgische ngo’s.

De Belgische ngo’s werken permanent aan kwaliteitsverbetering. De laatste jaren zijn de professionaliteit, de integriteit en de controles in onze sector sterk toegenomen. Sinds 2011 doen we dat aan de hand van EFQM, de meest gebruikte kwaliteitsmanagement tool in Europa. Dat de Belgische ngo’s van kwaliteitsversterking een permanent aandachtspunt maken, blijkt ook uit de resultaten van een externe screening door Deloitte in 2016. Maar liefst 74 ngo’s zijn door de overheid erkend na een screening van onder andere hun strategisch beheer, financieel beheer, resultaatsgericht beheer en hun transparantie. Deze erkenning geeft recht op het aanvragen van medefinanciering van de overheid.

Hoe kunnen we nog beter doen?

Toch willen wij vooral vooruit kijken. Als Belgische ngo’s moeten we ook uit deze gebeurtenissen leren. Door sterker in te zetten op kwaliteitsverbetinerg, ook na zo'n screening.

Gisteren vond een overleg plaats tussen het kabinet van Minister voor Ontwikkelingssamenwerking De Croo, de administratie en de federaties over integriteit.
Een speciale task force, bestaande uit het kabinet, DGD, de federaties, Enabel en BIO onderzoekt hoe de integriteitssystemen en het corruptierisicobeheer van organisaties versterkt kan worden. Dit zullen we doen op basis van de OESO-DAC richtlijnen rond corruptierisicobeheer én op basis van bestaande goede praktijken bij organisaties. Want ook bij ngo’s bestaan er goede praktijken van gedragscodes rond integriteit en anticorruptie.

Het uitgangspunt van het kabinet is geenszins om bijkomende regelgevende vereisten op te leggen. Wel wil het ernaar streven om vanuit het principe van zelfregulatie de integriteitssystemen van alle actoren van de Belgische ontwikkelingssamenwerking te versterken.

Daarnaast zal de task force ook onderzoeken of het opzetten van een centraal meldpunt opportuun en haalbaar is, aanvullend op de interne preventieadviseurs en vertrouwenspersonen binnen organisaties.

 

De federaties geven alle steun aan dit initiatief en zullen hier mee vorm aan geven. Daarnaast ondersteunen we ook verder onze leden door verder uitwisseling onder de leden te organiseren, goede praktijken rond integriteit naar boven te brengen en bewustmaking en vormingen te organiseren.

 

Laat deze gebeurtenissen een kans zijn naar nog een nog kwalitatievere werking van Belgische ngo’s. Een werking die volledig voldoet aan de huidige strenge integriteitsverwachtingen.

Inloggen

discussienota

Discussienota (12 blz.) (NL - FR)

Visietekst (3 blz.) (NL - FR)

CBD logo NL RGB

Met de steun van de
Belgische ontwikkelingssamenwerking

111111   cncd acodev  FIABEL logo NL  concord