Nieuws

09 juli 2018

Contactpersoon: Arnout Justaert

Op 5 juli 2018 gaf het Parlement haar goedkeuring aan de wet rond het onbelast bijklussen. Een van de drie pijlers binnen het bijklussen is het verenigingswerk. Dat is een nieuw statuut tussen betaalde arbeid en vrijwilligerswerk waarmee particulieren voor bepaalde functies kunnen worden vergoed. Verschillende van deze functies richten zich expliciet op de socioculturele sector.
De huidige regelgeving zal van kracht gaan op 15 juli 2018. De aangifte gebeurt digitaal via de website www.bijklussen.be waar de maatregel ook wordt toegelicht.

27 juni 2018

Contactpersoon: Wietse Frickel

De federaties organiseerden vorige week samen met studiebureau D-na een workshop collectief leren voor de referenten van de GSK’s. Op deze workshop werd de gids collectief leren voor de referenten (FR, NL) voorgesteld.

De gids is opgebouwd aan de hand van drie stappen en bijbehorende methodieken in het faciliteren van overleg en collectief leren. De gids kan dus ook nuttig zijn voor anderen binnen de sector. Bij deze stellen we de gids ter beschikking. Voor meer informatie contacteer Wietse Frickel.

18 juni 2018

De Vlaamse overheid lanceert een projectoproep gericht op de verankering van de internationale ontwikkelingsagenda in Vlaanderen.

18 juni 2018

Contactpersoon: Arnout Justaert

LOGO FIAN 2015

Fian heeft zich aangesloten bij ngo-federatie. De AV van 14 juni 2018 heeft het lidmaatschap unaniem aanvaard.

 

 

18 juni 2018

Contactpersoon: Arnout Justaert

Hoe zag 2017 eruit voor ngo-federatie?

Vooral veel overleg met DGD (Federale overheid) over de toepassing van de regelgeving en uiteraard de begeleiding en ondersteuning van de leden hierin: IATI, performantiescores, nieuwe financiële verantwoordingsinstrumenten, enz. Ook ondersteuning rond andere dan DGD-regelgeving stond op de radar van het secretariaat, zoals: coöperanten, overheidsopdrachten, GDPR, verenigingswerk, vzw-wetgeving, ...

12 juni 2018

Contactpersoon: Eric Kint

Een paar weken geleden ontvingen alle ngo's van Minister De Croo een brief met de vraag om het bijgevoegde “charter integriteit” tegen 15 juni ondertekend terug te bezorgen aan jullie dossierbeheerder bij DGD.

15 juni, dat is dus morgen. Je kan het ondertekend charter scannen, de pdf parkeren in het extranet van DGD D3, en je dossierbeheerder hiervan per mail verwittigen.

De volgende vergadering van de Beleidsadviesgroep Integriteit gaat door op donderdag 21 juni om 14:00 u bij ngo-federatie (Vlasfabriekstraat 11 te 1060 Brussel). Wil je op de hoogte blijven van de werkzaamheden van deze groep? Stuur dan een mailtje aan eric.kint@ngo-federatie.be.

13 juni 2018

Contactpersoon: Arnout Justaert

Ook DGD maakte de balans op van 2017 en publiceerde haar jaarverslag.

Er wordt veel aandacht geschonken aan de accenten van het Belgische ontwikkelingsbeleid en de initiatieven die de Minister opgestart heeft. Zoals: de hervorming van BTC naar Enabel, betrokkenheid privésector, She Decides, de verschillende projectoproepen rond transitiehulp en governance, etc. daarnaast is er ook aandacht voor de bijdrage van de Belgische ontwikkelingssamenwerking aan de realisatie van de SDG’s, humanitaire hulp én voor sensibilisering in België.

Doorheen heel het verslag worden ook meerdere voorbeelden gegeven van doelstellingen en realisaties van ngo’s, en de bijdrage die de ngo-sector levert aan de resultaten die België kan voorleggen.

06 juni 2018

The newly established fund Civitates is proud to announce its first call focused on encouraging civil society organisations from EU member states and EFTA countries to come together and create national coalitions to address issues related to the shrinking space for civil society in their country.

Civitates aims to strengthen civil society by empowering its actors to respond collectively and more effectively to challenges related to the shrinking space in their country.

05 juni 2018

Joris Willems

Sinds 1 juni werk ik bij ngo-federatie als medewerker humanitaire hulp en capaciteitsversterking.

Ik woonde en werkte 8 jaar in Haïti als coöperant, onderzoeker, journalist en consultant. Daarbij concentreerde ik me voornamelijk op de architectuur van de hulpindustrie, de structurele hulp, de samenwerking met lokale actoren en de verhoudingen tussen deze actoren.

Nu wil ik mijn constructieve bijdrage leveren aan positieve veranderingsprocessen binnen onze sector. Ik heb er zin in.

Tot binnenkort,

Joris Willems

28 mei 2018

Contactpersoon: Eric Kint

De Belgische ontwikkelingssamenwerking ondertekent het charter integriteit.

> Download het Charter Integriteit

Dit charter kwam tot stand op initiatief van Minister De Croo en werd ontwikkeld samen met de sector Ontwikkelingssamenwerking*. De hele sector wordt gevraagd om dit de komende weken te ondertekenen als blijk van hun engagement om dit charter te operationaliseren.

Inloggen

discussienota

Discussienota (12 blz.) (NL - FR)

Visietekst (3 blz.) (NL - FR)

CBD logo NL RGB

Met de steun van de
Belgische ontwikkelingssamenwerking

111111   cncd acodev  FIABEL logo NL  concord