GDPR: Onze ondersteuning voor de nieuwe privacywetgeving

logboek GDPR Scwitch ngofed

 

Nieuws

25 april 2018

Contactpersoon: Arnout Justaert

Op 6 maart voerden de vertegenwoordigers van de OESO-DAC de mid-term review van België uit. In deze review werden o.a. de federaties en de koepels bevraagd over de relaties met de niet-gouvernementele samenwerking.

 + De tussentijdse evaluatie is relatief positief omdat er, alvast op papier, veel hervormingen doorgevoerd zijn. Zowel in de regelgeving voor de ngo's als in de gouvernementele samenwerking.

 - Dé belangrijkste kritiek is uiteraard het krimpende budget voor ontwikkelingssamenwerking. In de evaluatie wordt ook specifiek melding gemaakt van de jaarlijkse onderbenutting bij ngo's. Dit ondermijnt de facto de lange termijnfinanciering en duurzame partnerrelaties van ngo's.

> Download de Belgium Mid-term Review

25 april 2018

De komende weken zijn er heel wat officiële feestdagen en brugdagen. Het secretariaat zal gesloten zijn op:

  • 30 april
  • 1 mei
  • 10 mei
  • 11 mei
  • 21 mei

We beantwoorden al jullie vragen zo snel mogelijk.

11 april 2018

Maandag 9 april werden de OESO-ontwikkelingscijfers gepubliceerd. Wereldwijd is er een lichte daling van de hulp met 0,6%. De officiële ontwikkelingshulp van België daalt van 0,49% naar 0,45%. Dat is een daling van 8,2%.

De lichte daling van de officiële ontwikkelingshulp is volgens de OESO te wijten aan het verminderen van de uitgaven voor de opvang van vluchtelingen in de donorlanden. Tegelijk is er wel een stijging van de hulp naar landen die die hulp het meest nodig hebben. De dalende trend in België is in het bijzonder verontrustend aangezien de OESO verwacht dat België in 2019 op 0.38% eindigt. 

30 maart 2018

Onze Franstalige zusterfederatie ACODEV zoekt een nieuwe directeur.

De huidige directeur Luc Langouche gaat op pensioen en zoekt vervanging vanaf augustus.

Solliciteren kan tot 2 mei 2018.

De volledige vacature lees je op de website van ACODEV.

28 maart 2018

Contactpersoon: Wietse Frickel

De federaties organiseren op 3 mei een GSK-seminarie voor alle GSK-referenten, DGD-medewerkers en iedereen die geïnteresseerd is in het GSK-proces.

Op de agenda staan workshops ‘collectief leren’ en ‘De brug maken met Waardig Werk’. Daarnaast zoeken we samen hoe we zinvolle synergiën en complementariteit tot stand brengen. Uiteraard in een open en vertrouwelijke sfeer.
Ook minister De Croo zal deelnemen als blijk van zijn steun aan het initiatief. Net zoals een kleine delegatie van ENABEL.

Het seminarie vindt plaats in twee talen (NL/FR), met als principe dat alle deelnemers en sprekers hun eigen taal spreken. De federaties voorzien de mogelijkheid tot vertaling om de uitwisseling en het delen van ervaringen zo soepel mogelijk te laten verlopen. De workshops in de namiddag worden per taalgroep georganiseerd.

13 maart 2018

Contactpersoon: Eric Kint

Dinsdag 24 april 2018 van 09:00u tot 15:00u

Opfrissing van jouw kennis rond arbeidsrecht toegepast op coöperanten.
Actualisering naar aanleiding van de nieuwste ontwikkelingen.

Deze vorming is een must voor nieuwe medewerkers verantwoordelijk voor coöperanten binnen de organisatie en “niet zo nieuwe medewerkers” die hun kennis willen opfrissen.

01 maart 2018

Contactpersoon: Eric Kint

De recente berichten over integriteitsschendingen van enkele medewerkers van buitenlandse ngo’s, leidden ook tot vragen over kwaliteits- en integriteitsstandaarden bij Belgische ngo’s.

Kwaliteit ligt aan de basis bij Belgische ngo’s.

De Belgische ngo’s werken permanent aan kwaliteitsverbetering. De laatste jaren zijn de professionaliteit, de integriteit en de controles in onze sector sterk toegenomen. Sinds 2011 doen we dat aan de hand van EFQM, de meest gebruikte kwaliteitsmanagement tool in Europa. Dat de Belgische ngo’s van kwaliteitsversterking een permanent aandachtspunt maken, blijkt ook uit de resultaten van een externe screening door Deloitte in 2016. Maar liefst 74 ngo’s zijn door de overheid erkend na een screening van onder andere hun strategisch beheer, financieel beheer, resultaatsgericht beheer en hun transparantie. Deze erkenning geeft recht op het aanvragen van medefinanciering van de overheid.

Hoe kunnen we nog beter doen?

28 februari 2018

Scwitch lanceert drie nieuwe samenaankopen:

Verzekeringen

Het aanbod betreft alle courante verzekeringen voor socioculturele organisaties. 

Administratie en verzending van attesten belastingvrije giften

Scwitch heeft een best offer voor uitbesteding van deze jaarlijkse klus, aan de laagst mogelijke prijs, met de best mogelijke kwaliteit, met diverse opties naar keuze.
Heb je minstens 400 zendingen? Bekijk dan zeker dit aanbod. Neem contact en je krijgt alle informatie en een persoonlijke offerte.

Online betaalsysteem

> Alle info over dit aanbod van Scwitch lees je hier

16 februari 2018

Een reactie op de recente berichten over seksueel misbruik en wangedrag van personeelsleden bij ngo’s. De ngo-federatie en 11.11.11, de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging, onderschrijven volledig onderstaande verklaring van Concord.

We veroordelen zonder meer het gedrag van de daders en verwachten dat ze voor hun wangedrag volledig rekenschap afleggen.
Tegelijk leven we mee met de slachtoffers van dergelijk misbruik. In de context van een humanitaire ramp, op het ogenblik dat levens door elkaar geschud worden, hebben zij in de eerste plaats hulp en bescherming nodig die ngo’s hen moeten bieden.

De ngo-sector moet een hoge standaard qua verantwoordelijk en ethisch gedrag toepassen. Heel wat ngo’s hebben reeds interne mechanismen om deze standaard toe te passen. We onderzoeken hoe we op sectorniveau nog meer kunnen inzetten op preventie en op systemen om misbruik tegen te gaan.

Ngo’s spelen wereldwijd een cruciale rol op het vlak van armoedebestrijding en sociale rechtvaardigheid. We hopen dan ook dat het wangedrag van enkelen de noodzakelijke inspanningen van duizenden medewerkers en vrijwilligers ten voordele van de slachtoffers van armoede en ongelijkheid niet in het gedrang brengen.

 

> Concord is de Europese federatie van hulp- en ontwikkelings-ngo’s. Ngo-federatie en 11.11.11 zijn beiden lid van Concord.  

28 februari 2018

Contactpersoon: Eric Kint

25 mei komt eraan. Dan gaat de nieuwe Europese privacywetgeving (GDPR) van kracht. 
Elke organisatie moet hieraan voldoen. Dus ook de Belgische ngo's.

Het is tijd om jouw voorbereidingen te treffen. Scwitch helpt je hier graag bij. 

> Klik hier voor het ngo-aanbod van Scwitch.

Hands-on groepsessie: Op 7 maart organiseert Scwitch een groepsessie waarin je aan de slag gaat om jouw organisatie GDPR-proof te maken (duur: 3 uur). Meer info

Workshop GDRP voor fondsenwervers: 24 april organiseert het Fundraisers Forum een workshop. Je krijgt een uitgebreide handleiding, maandelijkse good-practices uit buurlanden en de workshop. Meer info en inschrijven.

Inloggen

discussienota

Discussienota (12 blz.) (NL - FR)

Visietekst (3 blz.) (NL - FR)

CBD logo NL RGB

Met de steun van de
Belgische ontwikkelingssamenwerking

111111   cncd acodev  FIABEL logo NL  concord