Nieuws

14 augustus 2018

Contactpersoon: Eric Kint

“Kan de federatie ons ondersteunen om eenvoudig toestemming te krijgen voor het gebruik van foto’s? Bijvoorbeeld op festivals.”

Die vraag kregen we van één van onze leden.

Als federatie willen we op zoek gaan naar een applicatie die eenvoudig toestemming geeft.

14 augustus 2018

De minister van Duurzame Ontwikkeling en het Instituut voor Duurzame Ontwikkeling ondersteunen organisaties die hun duurzaamheidsstrategie in kaart laten brengen.

Je kan jouw duurzaamheidsstrategie laten analyseren, bijsturen en efficiënt koppelen aan de SDGs.

14 augustus 2018

Op 4 oktober vindt de D4D prijsuitkering plaats. Een prijs over innovatie en digitalisering.

Die dag kunnen ngo’s een innovatief project voorstellen op een stand tijdens de innovatiebeurs.

Wil jij jouw project voorstellen? 

09 juli 2018

Contactpersoon: Arnout Justaert

Op 5 juli 2018 gaf het Parlement haar goedkeuring aan de wet rond het onbelast bijklussen. Een van de drie pijlers binnen het bijklussen is het verenigingswerk. Dat is een nieuw statuut tussen betaalde arbeid en vrijwilligerswerk waarmee particulieren voor bepaalde functies kunnen worden vergoed. Verschillende van deze functies richten zich expliciet op de socioculturele sector.
De huidige regelgeving zal van kracht gaan op 15 juli 2018. De aangifte gebeurt digitaal via de website www.bijklussen.be waar de maatregel ook wordt toegelicht.

27 juni 2018

Contactpersoon: Wietse Frickel

De federaties organiseerden vorige week samen met studiebureau D-na een workshop collectief leren voor de referenten van de GSK’s. Op deze workshop werd de gids collectief leren voor de referenten (FR, NL) voorgesteld.

De gids is opgebouwd aan de hand van drie stappen en bijbehorende methodieken in het faciliteren van overleg en collectief leren. De gids kan dus ook nuttig zijn voor anderen binnen de sector. Bij deze stellen we de gids ter beschikking. Voor meer informatie contacteer Wietse Frickel.

18 juni 2018

De Vlaamse overheid lanceert een projectoproep gericht op de verankering van de internationale ontwikkelingsagenda in Vlaanderen.

18 juni 2018

Contactpersoon: Arnout Justaert

LOGO FIAN 2015

Fian heeft zich aangesloten bij ngo-federatie. De AV van 14 juni 2018 heeft het lidmaatschap unaniem aanvaard.

 

 

18 juni 2018

Contactpersoon: Arnout Justaert

Hoe zag 2017 eruit voor ngo-federatie?

Vooral veel overleg met DGD (Federale overheid) over de toepassing van de regelgeving en uiteraard de begeleiding en ondersteuning van de leden hierin: IATI, performantiescores, nieuwe financiële verantwoordingsinstrumenten, enz. Ook ondersteuning rond andere dan DGD-regelgeving stond op de radar van het secretariaat, zoals: coöperanten, overheidsopdrachten, GDPR, verenigingswerk, vzw-wetgeving, ...

12 juni 2018

Contactpersoon: Eric Kint

Een paar weken geleden ontvingen alle ngo's van Minister De Croo een brief met de vraag om het bijgevoegde “charter integriteit” tegen 15 juni ondertekend terug te bezorgen aan jullie dossierbeheerder bij DGD.

15 juni, dat is dus morgen. Je kan het ondertekend charter scannen, de pdf parkeren in het extranet van DGD D3, en je dossierbeheerder hiervan per mail verwittigen.

De volgende vergadering van de Beleidsadviesgroep Integriteit gaat door op donderdag 21 juni om 14:00 u bij ngo-federatie (Vlasfabriekstraat 11 te 1060 Brussel). Wil je op de hoogte blijven van de werkzaamheden van deze groep? Stuur dan een mailtje aan eric.kint@ngo-federatie.be.

13 juni 2018

Contactpersoon: Arnout Justaert

Ook DGD maakte de balans op van 2017 en publiceerde haar jaarverslag.

Er wordt veel aandacht geschonken aan de accenten van het Belgische ontwikkelingsbeleid en de initiatieven die de Minister opgestart heeft. Zoals: de hervorming van BTC naar Enabel, betrokkenheid privésector, She Decides, de verschillende projectoproepen rond transitiehulp en governance, etc. daarnaast is er ook aandacht voor de bijdrage van de Belgische ontwikkelingssamenwerking aan de realisatie van de SDG’s, humanitaire hulp én voor sensibilisering in België.

Doorheen heel het verslag worden ook meerdere voorbeelden gegeven van doelstellingen en realisaties van ngo’s, en de bijdrage die de ngo-sector levert aan de resultaten die België kan voorleggen.

Inloggen

discussienota

Discussienota (12 blz.) (NL - FR)

Visietekst (3 blz.) (NL - FR)

CBD logo NL RGB

Met de steun van de
Belgische ontwikkelingssamenwerking

111111   cncd acodev  FIABEL logo NL  concord