GDPR: Onze ondersteuning voor de nieuwe privacywetgeving

logboek GDPR Scwitch ngofed

 

Nieuws

15 maart 2018

Contactpersoon: Arnout Justaert

Wil jij de ngo-sector ondersteunen op vlak van humanitaire hulp en capaciteitsversterking? 

Dan hebben wij deze vacature voor jou.

 

  • Je volgt het Belgische humanitaire beleid, regelgeving en internationale ontwikkelingen op en coördineert de uitwisseling hierover tussen de leden;
  • Je ondersteunt de leden en de sector via capaciteitsversterking op basis van hun geïdentificeerde noden;
  • Je organiseert vormingen en overleg zodat onze leden transversale thema's (gender, milieu, SDG's, rechtenbenadering, diversiteit, etc.) in hun programma integreren;
  • Je maakt van ngo-federatie een centrale speler en betrekt de leden bij haar werking en overleg;
  • Je vertegenwoordigt de belangen van de Vlaamse ngo’s in ontwikkelingssamenwerking;
  • Je komt terecht in ons topteam in Brussel.

Maak mee het verschil in het Belgische ngo-landschap en solliciteer voor 17 april (9.00u).

 

Meer info over deze vacature.

Is er iemand in jouw (persoonlijk) netwerk geïnteresseerd in deze vacature? Dan kan je ook deze link vespreiden.

Logo ngo-federatie

13 maart 2018

Contactpersoon: Eric Kint

Dinsdag 24 april 2018 van 09:00u tot 15:00u

Opfrissing van jouw kennis rond arbeidsrecht toegepast op coöperanten.
Actualisering naar aanleiding van de nieuwste ontwikkelingen.

Deze vorming is een must voor nieuwe medewerkers verantwoordelijk voor coöperanten binnen de organisatie en “niet zo nieuwe medewerkers” die hun kennis willen opfrissen.

13 maart 2018

ecodynamische onderneming leefmilieu Brussel

Heeft jouw organisatie al het label van Ecodynamische onderneming?

Ja? Proficiat, maar dat label is grondig herzien. Tijd voor een hernieuwing dus.
Nee? Dit is jouw kans om het label wel te halen.

Kom alles te weten over dit nieuwe label en hoe je het kan halen op de infosessie van leefmilieu Brussel.

01 maart 2018

Contactpersoon: Eric Kint

De recente berichten over integriteitsschendingen van enkele medewerkers van buitenlandse ngo’s, leidden ook tot vragen over kwaliteits- en integriteitsstandaarden bij Belgische ngo’s.

Kwaliteit ligt aan de basis bij Belgische ngo’s.

De Belgische ngo’s werken permanent aan kwaliteitsverbetering. De laatste jaren zijn de professionaliteit, de integriteit en de controles in onze sector sterk toegenomen. Sinds 2011 doen we dat aan de hand van EFQM, de meest gebruikte kwaliteitsmanagement tool in Europa. Dat de Belgische ngo’s van kwaliteitsversterking een permanent aandachtspunt maken, blijkt ook uit de resultaten van een externe screening door Deloitte in 2016. Maar liefst 74 ngo’s zijn door de overheid erkend na een screening van onder andere hun strategisch beheer, financieel beheer, resultaatsgericht beheer en hun transparantie. Deze erkenning geeft recht op het aanvragen van medefinanciering van de overheid.

Hoe kunnen we nog beter doen?

28 februari 2018

Scwitch lanceert drie nieuwe samenaankopen:

Verzekeringen

Het aanbod betreft alle courante verzekeringen voor socioculturele organisaties. 

Administratie en verzending van attesten belastingvrije giften

Scwitch heeft een best offer voor uitbesteding van deze jaarlijkse klus, aan de laagst mogelijke prijs, met de best mogelijke kwaliteit, met diverse opties naar keuze.
Heb je minstens 400 zendingen? Bekijk dan zeker dit aanbod. Neem contact en je krijgt alle informatie en een persoonlijke offerte.

Online betaalsysteem

> Alle info over dit aanbod van Scwitch lees je hier

16 februari 2018

Een reactie op de recente berichten over seksueel misbruik en wangedrag van personeelsleden bij ngo’s. De ngo-federatie en 11.11.11, de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging, onderschrijven volledig onderstaande verklaring van Concord.

We veroordelen zonder meer het gedrag van de daders en verwachten dat ze voor hun wangedrag volledig rekenschap afleggen.
Tegelijk leven we mee met de slachtoffers van dergelijk misbruik. In de context van een humanitaire ramp, op het ogenblik dat levens door elkaar geschud worden, hebben zij in de eerste plaats hulp en bescherming nodig die ngo’s hen moeten bieden.

De ngo-sector moet een hoge standaard qua verantwoordelijk en ethisch gedrag toepassen. Heel wat ngo’s hebben reeds interne mechanismen om deze standaard toe te passen. We onderzoeken hoe we op sectorniveau nog meer kunnen inzetten op preventie en op systemen om misbruik tegen te gaan.

Ngo’s spelen wereldwijd een cruciale rol op het vlak van armoedebestrijding en sociale rechtvaardigheid. We hopen dan ook dat het wangedrag van enkelen de noodzakelijke inspanningen van duizenden medewerkers en vrijwilligers ten voordele van de slachtoffers van armoede en ongelijkheid niet in het gedrang brengen.

 

> Concord is de Europese federatie van hulp- en ontwikkelings-ngo’s. Ngo-federatie en 11.11.11 zijn beiden lid van Concord.  

28 februari 2018

Contactpersoon: Eric Kint

25 mei komt eraan. Dan gaat de nieuwe Europese privacywetgeving (GDPR) van kracht. 
Elke organisatie moet hieraan voldoen. Dus ook de Belgische ngo's.

Het is tijd om jouw voorbereidingen te treffen. Scwitch helpt je hier graag bij. 

> Klik hier voor het ngo-aanbod van Scwitch.

Hands-on groepsessie: Op 7 maart organiseert Scwitch een groepsessie waarin je aan de slag gaat om jouw organisatie GDPR-proof te maken (duur: 3 uur). Meer info

Workshop GDRP voor fondsenwervers: 24 april organiseert het Fundraisers Forum een workshop. Je krijgt een uitgebreide handleiding, maandelijkse good-practices uit buurlanden en de workshop. Meer info en inschrijven.

06 februari 2018

LaFabriqueDeLaideInternationale 

Een online universitaire cursus over ontwikkelingssamenwerking. In 6 modules van 2u per krijg je een heel grondige cursus over ontwikkelingssamenwerking. Inclusief een politieke kijk erop.

 

Datum: van 5 maart tot 30 april 2018

Locatie: Online, gegeven door Liège université

Taal: Frans

02 februari 2018

logo internationaal Brussel

2de Brusselse projectoproep “solidair wereldburgerschap bij jongeren” staat open.

Regio: Brussels Gewest
Bedrag: Minimum 5.000 en maximum 25.000 euro.
Uiterste indieningsdatum: 16 maart 2018

Het Brussels gewest lanceert een projectoproep die inzet op wereldburgerschap en solidariteit. De projecten moeten kaderen in de SDG's en zijn gericht op jongeren. Indien mogelijk geven de projecten extra aandacht aan de vaak kwetsbare situatie van kinderen en vooral meisjes in ontwikkelingslanden.
Deze oproep is gericht aan het verenigingsleven, dus ngo's kunnen ook deelnemen.

06 februari 2018

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking toont zich op het terrein voortaan met een nieuw logo, een nieuwe visuele identiteit én een nieuwe slagzin: ‘België, partner in ontwikkeling.’

CBD logo NL RGB

De overheid vraagt om vanaf nu het nieuwe logo in uw communicatie op te nemen. Dit is een vereiste voor alle communicatie (zoals flyers, brochures, jaarverslagen, etc.) die tot stand komt met medefinanciering van de Belgische overheid.

Inloggen

discussienota

Discussienota (12 blz.) (NL - FR)

Visietekst (3 blz.) (NL - FR)

CBD logo NL RGB

Met de steun van de
Belgische ontwikkelingssamenwerking

111111   cncd acodev  FIABEL logo NL  concord