Werken als ngo-coöperant

Afdrukken

We gebruiken de term ngo-coöperant om de persoon aan te duiden die door een ngo wordt uitgezonden naar een Zuid-land (of een ontwikkelingsland).

Afdrukken

Sedert 2007 werd een nieuw wettelijk kader opgestart, op basis van enkele recente KB's: het KB van 24-9-2006 en het MB van 30 mei 2007 geven de grote lijnen aan van een nieuw subsidiekader voor ngo's: via een programma- of een projectenlijn.

Afdrukken

Gezien de steeds verdere professionalisering van de sector wordt vooral gezocht naar personen die reeds over werkervaring beschikken. Dit komt door de groeiende complexiteit van het takenpakket. De kansen voor ngo-coöperanten zonder ervaring zijn beperkt, maar niet onbestaande.

Afdrukken

Vooraleer je aan de slag kan als ngo-coöperant moet je eerst een aantal stappen doorlopen. Een goede kandidaat moet immers voldaan aan een belangrijke criteria om in een ontwikkelingsland te kunnen werken.

Afdrukken

De ngo-coöperant geniet van volgende statuut in het stelsel van KB 24-09-2006:

Afdrukken

Lijst van Belgische ngo's die Coöperanten uitzenden in het kader van ontwikkelingssamenwerking of humanitaire hulp.

Afdrukken

Lijst van buitenlandse ngo's en internationale organisaties die werk aanbieden in het kader van ontwikkelingssamenwerking of humanitaire hulp.

11 be portaal logo 110   cncd acodev  concord