Nieuws

11 oktober 2016

Stafmedewerker Data-analyse en Visualisatie (v/m)

Contract van onbepaalde duur 50%

De federatie en haar leden beschikken over een ruim aanbod aan informatie over hun werking, projecten en financiën. Deze informatie wordt steeds belangrijker bij het plannen en implementeren van zowel de  individuele strategie van de leden als bij het beheer van de federatie, met name in de belangenverdediging en het beleidsvoorbereidend werk.

De federatie heeft in het voorbije decennium al verscheidene stappen gezet om de ondersteuning op dit gebied te versterken, en is voor de volgende fase van deze activiteiten op zoek naar een stafmedewerker data-analyse en visualisatie. Deze functie rapporteert aan de directeur van ngo-federatie.

Alle info vind je in de Vacature.
Mogen we jullie vriendelijk vragen deze vacature binnen je netwerk te verspreiden.
Alvast bedankt!

12 mei 2016

wereldburgerschapseducatie

10 mei 2016

Na een grondig selectieproces werd Régine Debrabandere door de Raad van Bestuur van Plan België aangesteld als nieuwe directeur van de organisatie. Op 4 juli 2016 zal ze er officieel het roer overnemen van Dirk Van Maele.

Hier vind je het persbericht

02 mei 2016

Het bruist in uw organisatie van ideeën om de Vlaamse burger met inspirerende activiteiten te sensibiliseren voor mondiale kwesties maar u bent nog op zoek naar dat financiële duwtje in de rug ? Ga op zoek naar de juiste partners en doe mee aan de oproep mondiale uitdagingen 2016.

01 december 2015

De beleidsnota van minister De Croo werd op 18 november voorgesteld in de commissie Buitenlandse Betrekkingen. De beleidsdienst van 11.11.11 nam de beleidsnota door en maakte een analyse: http://www.11.be/component/zoo/item/beleidsnota-internationale-ontwikkeling

Op twee december komt de beleidsnota opnieuw aan bod in de Commissie Buitenlandse Betrekkingen.

22 oktober 2015


Cijfers van de Belgische ngo’s voor 2014 nu online, de publieke giften blijven op peil.
Naar goede gewoonte publiceren ngo-federatie en haar Franstalige tegenhanger ACODEV deze cijfers op hun website www.ngo-openboek.be. De publicatie kadert in de inspanningen die de ngo’s doen om het publiek inzage te geven in de financiële resultaten. Op het vlak van inkomsten uit publieke giften zien we dat deze stabiel blijven.

25 november 2014

De integrale tekst van de beleidsverklaring in de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers op 14/11/2014 vind je hier

03 november 2014

'Zet de wereld op punt' is de manier waarop Djapo van nu af zijn werking lanceert.

Zij zijn er helemaal klaar voor. Om samen met leerlingen, leerkrachten, scholen en gemeenten, de wereld op punt te zetten. De organisatie is vernieuwd. Zij zijn en blijven Djapo, met een kwaliteitsvol, vernieuwend en divers aanbod. Maar zij leggen andere accenten en hebben hun werking anders georganiseerd. Je leest er alles over in het nieuwsbericht op hun website

23 oktober 2014

ministerDe feestelijke viering in het Egmontpaleis op dinsdag 21 oktober van 50 jaar ngo's en de Belgische Ontwikkelingssamenwerking kende een mooie opkomst. Het was voor de aanwezigen een gelegenheid om debat te voeren en te netwerken. Voor oudgedienden was het een blij weerzien. Voor iedereen was het ook een eerste kennismaking met de nieuwe Minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo, die in zijn toespraak drie aandachtspunten naar voor schoof: het belang van de complementaire rol van de ngo's, het belang van de professionalisering van de ngo sector en het belang van overleg tussen de overheid en de ngo sector. Hier vinden jullie de link naar de toespraak van Minister De Croo.

 

23 oktober 2014

De wet van 12 mei 2014 tot oprichting van de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS) is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 10 juni 2014. Deze wet treedt in werking op 1 januari 2015.
De DIBISS is het resultaat van de fusie van de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ) en de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (RSZPPO). Deze nieuwe instelling zal instaan voor de overzeese sociale zekerheid.Deze fusie kadert in de algemene hervorming van ons stelsel volgens de wens van de regering.

Inloggen

discussienota

Discussienota (12 blz.) (NL - FR)

Visietekst (3 blz.) (NL - FR)

11 be portaal logo 110   cncd acodev  concord