In tijden van nieuwe programma's en logische kaders is er het WERKBOEK PCM, stap voor stap opgebouwd en gedocumenteerd met oefeningen en leidraden. (Deel 1: Achtergrond en toelichting en Deel 2: Oefeningen en leidraden).

Nieuws

27 juni 2014

Op donderdag 16 oktober 2014 is het opnieuw Zuiddag, Work for Change. Al voor de negende keer 'spijbelen' meer dan 12.000 jongeren uit heel Vlaanderen en Brussel één schooldag om te gaan werken. Hun loon gaat dit jaar naar een sterk jongerenproject in Gaza/Israël. Hiervoor slaan we de handen in mekaar met Broederlijk Delen. Op deze website lees je meer informatie over dit uniek project, getiteld: Drama en Dromen.

13 juni 2014

Protos heeft een nieuwe website waar haar aanbod naar leerkrachten gebundeld is : www.protos-educatief.be.  Je vindt er een ruim aanbod aan lespakketten en workshops, te ontlenen foto's en beeldmateriaal, een digitaal aanbod en actiemodellen om actief mee aan de slag te gaan.

Allemaal rond het thema water in de wereld.

13 juni 2014

bellStudio Globo en VIA Don Bosco roepen scholen op om op vrijdag 3 oktober 2014 de schoolbel extra te laten luiden

Zij roepen ngo's met scholenwerking op om mee te doen!

 icon Aankondiging Saved by the Bell - 3 okt 2014

21 mei 2014

Onder de slogan Work for Change gaan Vlaamse en Brusselse scholieren jaarlijks tijdens de schooluren één dag werken. Hun loon staan ze af aan een jongerenproject in het Zuiden. Vooraf maken ze kennis met de leefwereld van hun Zuiderse leeftijdsgenoten die in België op tournee zijn in de deelnemende scholen en steden. Elk jaar kiest Zuiddag vzw een partnerorganisatie die jongeren in het Zuiden ondersteunt.

15 mei 2014

Het gloednieuwe online platform www.kinderrechtenschool.be  verzamelt boeiend en aantrekkelijk educatief materiaal rond kinderrechten, bestemd voor het basisonderwijs. Via een uniek traject op school en in de klas kunnen geïnteresseerde scholen uitgroeien tot een echte 'Kinderrechtenschool'. Kinderrechten zijn bovendien een ideaal thema om samen met je partnerschool rond te werken. De website is een initiatief van Plan België, Vormen, KIYO, DGDE, Geomoun en Djapo.

03 april 2014

SOLIDAGRO

Vandaag wordt de ngo voor ontwikkelingssamenwerking Bevrijde Wereld officieel omgedoopt tot Solidagro. Solid van solidariteit tussen Noord en Zuid en agro omdat we ons inzetten voor boeren in ontwikkelingslanden.
"We hadden behoefte aan een naam die beter aansluit bij onze missie en meer hedendaags klinkt," zegt Algemeen Coördinator Jan Vanhuysse. "De naam Solidagro weerspiegelt exact waar we voor staan en wat onze activiteiten zijn. Alles draait om solidariteit en landbouw. De bijhorende slogan 'Oogst samen met boeren in het Zuiden' verduidelijkt dat we resultaten oogsten en dicht bij de boeren staan."
Onder onze nieuwe naam blijven we ons inzetten voor de armste boerenfamilies in Bolivia, Senegal, Gambia, Mali, Burkina Faso en de Filippijnen. Samen met 22 lokale partnerorganisaties zorgen we ervoor dat zij een betere toegang krijgen tot voedsel en water. Deze solidariteit delen we met jongeren en volwassenen in België via ons educatief aanbod en activiteiten.

27 februari 2014

4 jaar onderzoek naar het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking werd afgerond met een boek "The drive to Global Citizenship" en met twee laatste rapporten: eentje over de zogenaamde "wezen" van de ontwikkelingseducatie, en een eindrapport rond effectiviteitsmeting van draagvlakversterkende activiteiten.

13 februari 2014

Ter gelegenheid van haar gouden jubileum heeft DOSZ een brochure uitgegeven.
U kan die downloaden van op haar website of rechtstreeks: http://www.dosz-ossom.fgov.be/user_docs/PLAQ-OSSOM-NL_WEB.pdf

 

15 november 2013


Tyfoon Haiyan heeft op enkele uren tijd een enorme ravage aangericht in het centrum van de Filipijnen. Terecht komt er vandaag massaal internationale steun op gang om mensenlevens te redden en de ravage op te ruimen.
Twaalf Belgische ngo's, waaronder de koepel 11.11.11, zijn al vele jaren actief in het land. Hun lokale partners konden helpen bij de eerste noden.

We roepen al onze leden op om deze actie te ondersteunen door deze boodschap te verspreiden via jullie eigen website, naar jullie achterban.

Via de media hebben jullie gemerkt dat ook onze humanitaire leden campagnes hebben gelanceerd om fondsen voor noodhulp in te zamelen.

Lees meer via www.11.be

17 oktober 2013


logo ngo openboek 200x75Zopas zijn de nieuwe jaarcijfers van bijna alle erkende Belgische ngo's bekend gemaakt. Naar goede gewoonte publiceren ngo-federatie en haar Franstalige tegenhanger ACODEV deze cijfers op hun website www.ngo-openboek.be.

De publicatie kadert in de inspanningen die de ngo's doen om het publiek op een transparante manier inzage te geven in de werking van de ngo's. De site geeft globale informatie over in welke landen en regio's de Belgische ngo's actief zijn, in welke domeinen, het personeel dat ze hiervoor inzetten etc. Naast een globaal overzicht van de samenstelling van de opbrengsten van de ngo's, valt er ook voor elke ngo individueel terug te vinden hoeveel giften en inkomsten uit andere bronnen ze ontvangen en hoe ze die gelden besteden. Op het vlak van de inkomsten uit publieke giften laten de nieuwe cijfers in 2012 een daling zien van naar schatting 8,5% ten opzichte van 2011. Maar de cijfers zijn nog steeds beter dan in de crisisjaren 2008 en 2009.

11 be portaal logo 110   cncd acodev  concord