In tijden van nieuwe programma's en logische kaders is er het WERKBOEK PCM, stap voor stap opgebouwd en gedocumenteerd met oefeningen en leidraden. (Deel 1: Achtergrond en toelichting en Deel 2: Oefeningen en leidraden).

 

 

dagvande4depijler rgb LR 

 

lees het verslag hier

Nieuws

03 april 2014

SOLIDAGRO

Vandaag wordt de ngo voor ontwikkelingssamenwerking Bevrijde Wereld officieel omgedoopt tot Solidagro. Solid van solidariteit tussen Noord en Zuid en agro omdat we ons inzetten voor boeren in ontwikkelingslanden.
"We hadden behoefte aan een naam die beter aansluit bij onze missie en meer hedendaags klinkt," zegt Algemeen Coördinator Jan Vanhuysse. "De naam Solidagro weerspiegelt exact waar we voor staan en wat onze activiteiten zijn. Alles draait om solidariteit en landbouw. De bijhorende slogan 'Oogst samen met boeren in het Zuiden' verduidelijkt dat we resultaten oogsten en dicht bij de boeren staan."
Onder onze nieuwe naam blijven we ons inzetten voor de armste boerenfamilies in Bolivia, Senegal, Gambia, Mali, Burkina Faso en de Filippijnen. Samen met 22 lokale partnerorganisaties zorgen we ervoor dat zij een betere toegang krijgen tot voedsel en water. Deze solidariteit delen we met jongeren en volwassenen in België via ons educatief aanbod en activiteiten.

27 februari 2014

Studiebureau South Research zal de contextanalyse voor het programma van het BFVZ in Kabinda (Kasai Oriental) uitvoeren.De voorlopige planning van deze contextanalyse gaat uit van (1) een voorbereidingsfase in België, (2) een fase op het terrein en daarna (3) rapportering (verwacht midden mei). De consultants voorzien een 2-daags atelier de réflexion met alle stakeholders op het terrein. We houden iedereen op de hoogte van de precieze timing.

27 februari 2014

4 jaar onderzoek naar het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking werd afgerond met een boek "The drive to Global Citizenship" en met twee laatste rapporten: eentje over de zogenaamde "wezen" van de ontwikkelingseducatie, en een eindrapport rond effectiviteitsmeting van draagvlakversterkende activiteiten.

27 februari 2014

De Birches group i.s.m. People in Aid organiseren een loonstudie voor Belgische ngo's. Via dit onderzoek kan je je eigen ngo vergelijken met een andere organisaties op vlak van verloning. Een "NGO Local Pay" enquête benchmarkt salaris en andere voordelen, en betrekt alle functies hier in België in je organisatie van receptionist(e) tot algemeen directeur.

27 februari 2014

De HoGent doet sinds november 2011 onderzoek naar hoe fondsenwerving in België gebeurt. In navolging van dit onderzoek nodigen we je uit voor de gratis conferentie "Fondsenwerving in België"op dinsdag 3 juni 2014. Tijdens dit evenement stellen wij de onderzoeksresultaten voor en krijgt u de kans om drie interessante sprekers uit de non-profitsector te horen. Daarnaast kan u uw netwerk uitbreiden en interessante contacten leggen.

20 februari 2014

ngo-federatie vzw, de Vlaamse federatie van ngo's voorontwikkelingssamenwerking werft aan Directeur (v/m). 

13 februari 2014

Ter gelegenheid van haar gouden jubileum heeft DOSZ een brochure uitgegeven.
U kan die downloaden van op haar website of rechtstreeks: http://www.dosz-ossom.fgov.be/user_docs/PLAQ-OSSOM-NL_WEB.pdf

 

15 november 2013


Tyfoon Haiyan heeft op enkele uren tijd een enorme ravage aangericht in het centrum van de Filipijnen. Terecht komt er vandaag massaal internationale steun op gang om mensenlevens te redden en de ravage op te ruimen.
Twaalf Belgische ngo's, waaronder de koepel 11.11.11, zijn al vele jaren actief in het land. Hun lokale partners konden helpen bij de eerste noden.

We roepen al onze leden op om deze actie te ondersteunen door deze boodschap te verspreiden via jullie eigen website, naar jullie achterban.

Via de media hebben jullie gemerkt dat ook onze humanitaire leden campagnes hebben gelanceerd om fondsen voor noodhulp in te zamelen.

Lees meer via www.11.be

17 oktober 2013


logo ngo openboek 200x75Zopas zijn de nieuwe jaarcijfers van bijna alle erkende Belgische ngo's bekend gemaakt. Naar goede gewoonte publiceren ngo-federatie en haar Franstalige tegenhanger ACODEV deze cijfers op hun website www.ngo-openboek.be.

De publicatie kadert in de inspanningen die de ngo's doen om het publiek op een transparante manier inzage te geven in de werking van de ngo's. De site geeft globale informatie over in welke landen en regio's de Belgische ngo's actief zijn, in welke domeinen, het personeel dat ze hiervoor inzetten etc. Naast een globaal overzicht van de samenstelling van de opbrengsten van de ngo's, valt er ook voor elke ngo individueel terug te vinden hoeveel giften en inkomsten uit andere bronnen ze ontvangen en hoe ze die gelden besteden. Op het vlak van de inkomsten uit publieke giften laten de nieuwe cijfers in 2012 een daling zien van naar schatting 8,5% ten opzichte van 2011. Maar de cijfers zijn nog steeds beter dan in de crisisjaren 2008 en 2009.

27 juni 2013

Bij de indiening van hun programma's 2011-2013 verwezen 16 ngo's bij het luik 'scholenwerking' naar het "Gemeenschappelijk kader scholenwerking" dat toen een eerste maal binnen de werkgroep 'mondiale vorming' werd uitgewerkt. In 2011-2012 werd bovendien een instrument ontwikkeld dat het scholenaanbod van ngo's in detail in kaart brengt. Deze interne mapping helpt ngo's om hun eigen aanbod te positioneren in het globaal aanbod van de sector, om inspiratie op te doen bij collega's en vooral om de kansen voor complementariteit en synergie optimaal te benutten.

In de aanloop naar het nieuwe programma 2014-2016 werd de inhoud van het gemeenschappelijk kader uiteraard grondig bediscussieerd en geactualiseerd door de werkgroep 'mondiale vorming'.

De nieuwe versie omvat 3 delen: een contextanalyse van de onderwijswereld, een doelstellingenkader met competenties voor wereldburgerschap en een korte situering van de uitdagingen en aandachtspunten voor ons als ngo's in de komende jaren. icon Gemeenschappelijk kader scholenwerking 2014-2016

Inloggen

  knopfilip

Kalender

Geen evenementen
11 be portaal logo 110   cncd acodev  concord